Suoraan sisältöön

Kielenkehitys

En talterapeut hjälper barnet att träna svåra ljud.

Lapsi oppii puheen tavallisissa arjen vuorovaikutustilanteissa: kun hänelle puhutaan ja häntä kuunnellaan, hänelle vastataan ja häneltä kysytään. Myös yhdessä leikkiminen, pelaaminen, laulaminen ja lukeminen tukevat puheen ja kielen kehitystä.

Kielellinen kehitys on hyvin yksilöllistä; jokaisen lapsen kieli ja puhe kehittyvät omaan tahtiinsa. Kehityksen vaiheet kulkevat samassa järjestyksessä, mutta tahti vaihtelee suuresti.

 

Puheen ja kielen kehitys ikäkausittain

Vauvaikä 

1½-vuotias 

2-2½-vuotias 

3-vuotias 

4-vuotias 

5-vuotias 

6-vuotias 

 

Monikielisyys 

 

Kysy neuvoja ja pyydä apua, jos

  • lapsen äidinkieli kehittyy hitaasti tai siinä on outoja piirteitä
  • lapsi ei opi ymmärtämään toista kieltä (esim. ympäristön kieltä) vaikka kuulee sitä paljon ja säännöllisesti: vieraskielisen lapsen ollessa suomenkielisessä päivähoidossa säännöllisesti, hänen oletetaan oppivan suomea vuodessa sen verran, että tulee auttavasti toimeen ja kahdessa vuodessa käyttämään kieltä kohtuullisen sujuvaksi ikätasoonsa nähden
  • lapsella on vaikeutta taivuttaa erityisesti verbejä eli tekemistä ilmaisevia sanoja molemmissa tai kaikissa kielissä
  • lapsen käyttämät lauseet ovat yksinkertaisia ja lyhyitä, vaikka ikä edellyttäisi jo pidempiä lauseita
  • vaikuttaa, että lapsen on vaikea omaksua kielen sääntöjä ja virheet tuntuvat sattumanvaraisilta.

Lisätietoa monikielisen lapsen kielen omaksumisen tukemisesta: 

 

 

Mitä puheterapia on? 

Puheterapiaesite eri kielillä 

 

Puheterapian käytännöt

Puheterapia voi sisältää tutkimuskäyntejä, seurantakäyntejä, ohjantakäyntejä tai tiivistä puheterapiaa.
 

Lisätutkimukset: 

Yhteistyökumppanit: 

Puheterapia monikielisellä lapsella 

Usein kysytyt kysymykset änkytyksestä (pdf)

Auta lasta puhumaan -esite (pdf)26.02.2021 13:27