Suoraan sisältöön

1–6-vuotiaat

Näiltä sivuilta löydät tietoa alle kouluikäisten lasten perheille suunnatuista palveluista. Lisäksi sivuilla on luotettavaa tietoa lapsen kehityksestä ja vinkkejä lapsiperheen arjen pulmiin.

Lapset leikkivät, sillä liikkuminen, leikkiminen ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä alle kouluikäisen kasvulle ja kehitykselle.

Vauvavaiheen ohittaneista lapsista käytetään myös nimityksiä taapero tai leikki-ikäinen hieman kehitysvaiheesta riippuen. Leikki-iän katsotaan loppuvan, kun lapsi aloittaa koulun.

Pienten lasten perheissä kohdataan usein huolenaiheita ja jopa kriisejä, joista osa voi liittyä lapsen kehitysvaiheisiin. Lapsen kasvu ja kehitys -osioon on koottu tietoa lapsen eri ikäkausista ja kehitysvaiheista.

Leikki-ikäiset ovat fyysisesti ja toiminnallisesti aktiivisia. Lapsella on sisäsyntyinen tarve liikkua. Se on myös edellytys hänen normaalille fyysiselle kasvulleen ja kehitykselleen. Myös aito vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä lapsen kehitykselle. Fyysisestä kehityksestä voi lukea lisää jokaisen ikäluokan kohdalta Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä. Lisää tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä saa puheen kehitys -sivuilta.

Monesti ilot ja surut ovat hyvin arkisia ja samanlaisia tilanteita kohdataan muissakin perheissä. Lapsi sairastaa -osioon on koottu tietoa yleisimmistä lastensairauksista ja tärkeitä yhteystietoja. Arjen haasteet -osiosta löydät tietoa tyypillisimmistä pienten lasten perheissä esiintyvistä huolista ja ratkaisuista niihin. Rajojen asettamien -sivulta löytyy tukea selkeiden ja johdonmukaisten sääntöjen pitämiseen. Verkostojen ja tuen puute -sivulle puolestaan on koottu vinkkejä toisten perheiden kohtaamiseksi ja ammattiavun löytämiseksi. 

Arjessa on myös paljon  vaihtoehtoja koko perheen yhteiselle tekemiselle. Tekemistä lapsen kanssa -osioon on koottu tietoa erilaisista tapahtumista, harrastuksista ja retkikohteista. Varhaiskasvatus ja lapsen päivähoitopaikka saattavat mietityttää monessa perheessä. Kattavat tiedot eri vaihtoehdoista löytyvät lapsi hoidossa -osiosta.

Vanhempien omat tai perheen yhteiset huolet ja stressi voivat pitkittää arjen kuormittavista tilanteista selviytymistä. Kriisi perheessä -osiosta löydät tietoa erilaisista vastoinkäymisistä ja niistä selviytymisestä. Omasta henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta on tärkeää huolehtia. Huolien kanssa ei kannata eikä tarvitse jäädä yksin. Arkeen voi hakea helpotusta esimerkiksi sähköisistä palveluista tai puhelinpalveluista.

Koko Perheentuki-sivuston tarkoitus on koota yhteen paikkaan luotettavaa tietoa erilaisista lapsiperheiden palveluista Helsingissä.

 24.02.2021 10:30