Suoraan sisältöön

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitettu helsinkiläisille 0-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille perheineen.

Kasvatus- ja perheneuvonnasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi apua voi hakea perheen vuorovaikutukseen sekä lasta tai perhettä kohdanneisiin kriiseihin.

Hoito suunnitellaan ja toteutetaan arvioinnin jälkeen kunkin perheen tarpeet huomioiden. Moniammatillisten tiimien työntekijät ovat sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja lastenpsykiatreja. Palvelua haetaan oman alueen perheneuvolasta.

Palvelut

Yhteystiedot:JAA
15.07.2019 15:38