Skip to content

School health care

School health care is continuation of the work started at the maternity and child health clinic. School health care is preventive in nature. It reinforces the individual resources of each child, young person and family.

The goal of school health care is to ensure the healthy growth and development of children and young people and ensure their study abilities.

Together with the school and other operators and authorities, school health care also makes sure that the school environment is healthy and safe.

The school nurse meets with students annually during scheduled medical check-ups. These check-ups involve interviews, clinical examinations and other methods as required that chart the growth, development and well-being of the child, in accordance with his or her age and individual needs. A school nurse will administer vaccinations in accordance with the general vaccination programme to the children and young people.

Extensive health examinations will be performed during the 1st, 5th and 8th grade, which include, in addition to the check-up by a school nurse

 • an examination by a doctor and
 • meeting and interview with a parent/the parents.

The purpose of these check-ups is to provide a comprehensive look at the current life situation of the child and his or her family, as well as the factors that affect the health of the child.  Feedback about the health examinations will be given to the parents either verbally or in writing. 


 

If a sick child requires an evaluation or treatment from a doctor or a public health nurse, the guardian should take the child to their own health station. The treatment and control of children’s long-term illnesses are the responsibility of a health station

 

  School doctor Health station Information
Psychological (mental) and psycho-social issues X X Contact the location that suits you the best.
Learning difficulties that school support measures have not alleviated X -  
Suspected deterioration of learning abilities (e.g. numerous absences) X -  
Suspected scoliosis (spinal curve) X - Scoliosis does not cause pain. Early detection is useful in order to prevent difficult spinal curves.
Growth disorder X -  
Delayed or early puberty X - Monitoring the progress of puberty is the responsibility of school health care.
Weight gain and weight loss X - Primarily the responsibility of school health care.
Menstrual problems     Case-specific.
Hormonal contraception - X Pupils at comprehensive school are usually directed to a centralised Family Planning Clinic.
Long-term illnesses - X Health station’s responsibility. Periodic examinations by the school doctor ensure that treatment and monitoring are proceeding as planned..
Acne, stomach problems, headaches, bed-wetting, allergies, rashes, respiratory and musculoskeletal symptoms - X If the problem is observed during a school doctor’s examination, the doctor may treat the problem or provide a statement. For further treatment, the child is usually referred to a health station (both by the school doctor and school nurse).
Cold, cough, diagnosing and control of asthma. - X  
Suspicion of a serious illness - X If it occurs at school, the school nurse will immediately ask the school doctor or the City’s other doctors for advice.

 

 

Frequently asked questions about doctor’s health examination – school doctors’ answers to questions by children and young people

1. Why do I need to go to the health examination, do I have to?

Sinulle varataan aika koululääkärintarkastukseen, jotta voidaan varmistaa, että kasvat ja kehityt normaalisti. Jos sinulla on ollut jokin oire tai vaiva, lääkäri pystyy ottamaan siihen kantaa ja tutkimaan, mistä voisi olla kysymys. Voit myös keskustella mieltäsi painavista huolista luottamuksellisesti lääkärin kanssa. Joskus harvemmin lääkärintarkastuksessa voi löytyä jokin sairaus, jota ei ole aiemmin huomattu tai se ei ole aiheuttanut selviä oireita.

Saat lääkärintarkastuksessa myös itse hyödyllistä tietoa kehityksestäsi ja terveydestäsi. Lääkäri pohtii kanssasi, minkälaiset elämäntavat tukevat terveyttäsi ja hyvinvointiasi ja mistä asioista voi taas olla haittaa terveydellesi. Saat myös rauhassa esittää lääkärille sinua askarruttavia kysymyksiä. Voit kysyä esimerkiksi kasvuun, kehitykseen, seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvistä asioista.

Lääkärin vastaanotolle ei ole pakko tulla. Jos haluat kieltäytyä, kannattaa varmaan ensin keskustella vanhempasi tai kouluterveydenhoitajan kanssa.

Ilmoita asiasta kouluterveydenhoitajalle riittävän ajoissa. Ajan peruminen on tärkeää, koska vain sillä tavalla sinulle varattu aika voidaan käyttää jonkun muun hyväksi.  

Sinä saat siis kieltäytyä, mutta huoltajasi eivät voi estää sinua käyttämästä kouluterveydenhuollon palveluja.

2. What happens during the examination?

Koululääkärin tavoitteena on saada kokonaiskuva fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistasi. Tämä tarkoittaa sitä, että fyysisen terveydentilan lisäksi koululääkäriä kiinnostaa, miten viihdyt ja pärjäät koulussa, onko kotona tai kavereiden kanssa ongelmia tai painaako mieltäsi jokin muu asia.

Lääkärintarkastus etenee yleensä niin, että juttelet ensin yhdessä lääkärin kanssa terveydestäsi ja muustakin elämästäsi, esimerkiksi koulusta, vapaa-ajasta, kaverisuhteista, perheestä ja harrastuksista. Sen jälkeen lääkäri tutkii sinut.

Jos huoltajasi on paikalla, lääkäri keskustelee yleensä hänen kanssaan ensin, pyytää huoltajaasi sitten poistumaan ja sitten juttelee kanssasi ja tutkii sinut.
Terveydenhoitaja on etukäteen omassa tarkastuksessaan tarkastanut näkösi, kuulosi, pituutesi, painosi ja verenpaineesi.

Lääkärintutkimukseen kuuluu haastattelu ja lisäksi:

 1. Korviin, suuhun ja nieluun katsominen.
 2. Silmiin katsominen: katsotaan, ettet karsasta ja lisäksi tutkitaan, että näkökenttäsi on laajuudeltaan normaali.
 3. Kaulan ja kilpirauhasen tunnustelu. Kaulan aluetta tunnustellaan sen vuoksi, ettei siellä tunnu esimerkiksi suurentuneita imusolmukkeita.
 4. Sydämen ja keuhkojen kuuntelu. Sydän kuunnellaan rintakehältä ja keuhkoista kuuluvat hengitysäänet yleensä selän puolelta.
 5. Selän ja ryhdin tarkastaminen. Joskus selkärangassa voi olla vinoumaa tai alaraajat voivat olla eripituiset ja tämä voi aiheuttaa muutoksia ryhdissä. Jos vinoumaa on paljon, täytyy ottaa röntgenkuva mahdollisen skolioosin tutkimiseksi.
 6. Vatsan ja nivusseudun tunnustelu. Nivusten aluetta tunnustellaan mm. siksi, ettei siellä tunnu suurentuneita imusolmukkeita. Samalla nivusten alueelta tunnustellaan reisivaltimopulssit.
 7. Pojilta lääkäri tutkii kivekset lääkärintarkastuksen yhteydessä. Kivesten tutkimisessa usein pelkkä katsominen riittää, mutta joskus kiveksiä pitää tutkia tarkemmin. Kivesten kuuluu olla laskeutuneina kivespusseissa, jotta niiden toiminta ei häiriydy. Joskus kivekset kuitenkin pääsevät nousemaan kivespusseista pois vatsaa kohti ja sen takia niiden sijainti täytyy tarkistaa.
 8. Murrosiän lähestyessä tutkitaan ja tarkastetaan murrosiän kehittymisen aste. Näin varmistetaan, että murrosikä etenee normaalisti. Tytöillä kuukautisten alkaminen kertoo murrosiän etenemisestä ja tyttöjen kanssa lääkäri keskustelee kuukautisista, niiden alkamisesta ja niihin liittyvistä mahdollisista ongelmista. Jos kuukautiset eivät ole alkaneet, kiinnitetään tytöillä huomiota muihin murrosiän merkkeihin kuten rintojen kehitykseen ja karvoitukseen. Pojilta kiinnitetään huomiota murrosiän kehitystä tarkastellessa sukuelinten ja karvoituksen kehitykseen.
 9. 8. luokan lääkäritarkastuksessa nuorille kirjoitetaan yleensä nuorison terveystodistus. Sitä tarvitaan esimerkiksi ajokortin hankkimista varten.

3. Why do I have to share so much about my own life?

Koululääkäri on kiinnostunut terveydentilastasi ja hyvinvoinnistasi kokonaisvaltaisesti. Lääkärintarkastus on järjestetty sinua varten, joten sinun oma mielipiteesi ja kokemuksesi on lääkärille todella tärkeä. Kun kerrot itse asioistasi, lääkäri saa paremman kokonaiskuvan tilanteestasi ja voi paremmin tukea hyvinvointiasi.

Terveydenhoitaja on jo omassa terveystarkastuksessaan keskustellut kanssasi kuulumisistasi ja terveydestäsi ja kirjannut tärkeimmät tiedot ylös. Lääkäri näkee terveydenhoitajan tekemät kirjaukset, joten ihan kaikkea ei tarvitse kertoa uudestaan. Saat vastata kysymyksiin, joihin haluat ja pystyt vastaamaan. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Tarkoituksena on keskustella sinun ja perheesi kanssa niin, että jokaisella on turvallinen olo. Myös sinä ja perheesi saatte esittää kysymyksiä lääkärille.

4. Will the doctor talk about my business to others?

Kaikilla on oltava oikeus luottamukselliseen potilas-lääkärisuhteeseen. Sekä lääkärillä että hoitajalla on salassapitovelvollisuus, eivätkä he saa kertoa terveystarkastuksessa esiin tulleista  asioista eteenpäin ilman lupaasi. Esimerkiksi ehkäisypillerien aloituksesta ei kerrota vanhemmille. Voit kuitenkin lääkärin kanssa sopia, että kerrot asiasta kotona itse.

Ainoastaan silloin, jos sinun terveytesi tai turvallisuutesi on vaarassa, lääkärin tai terveydenhoitajan täytyy olla yhteydessä huoltajiisi. Joskus on otettava yhteyttä myös lastensuojeluun, jopa vastoin tahtoasi. Näin toimitaan pelkästään sinun parhaaksesi. Lääkäri kertoo ja keskustelee kanssasi asiasta etukäteen.

Lääkäri ei voi antaa lapsen tai alaikäisen nuoren joutua tilanteeseen, jossa hänen henkensä on vaarassa tai terveytensä ja kehityksensä on selvästi uhattuna.

5. Why do I have to take off my shirt or trousers?

Lääkärit tietävät, että vaatteiden riisuminen voi olla lapselle tai nuorelle kiusallista. Terveystarkastuksessa pyritään siihen, että vaatteita tarvitsee riisua mahdollisimman vähän. Tutkiminen ei kuitenkaan valitettavasti yleensä onnistu kunnolla paita ja housut päällä.

Esimerkiksi ryhtiä ja selkärankaa ei voi tutkia tai keuhkoja ja sydäntä kuunnella paidan läpi. Paita täytyy siis tämän vuoksi ottaa pois. Pitkät housut pitää riisua, jotta voidaan tarkastaa jalkojen ja alaselän asento. Lääkäri pystyy samalla tarkastamaan, että ihosi on terve ja kunnossa ja sinulla ei ole esimerkiksi hoitoa vaativia ihottumia.

Alusvaatteita ei ole tarvetta muuten ottaa yleensä pois, mutta poikien täytyy laskea alushousujaan alas niin, että lääkäri näkee kivesten kehittyneen normaalisti ja olevan paikoillaan kivespusseissa. Jos alusvaatteita täytyy ottaa pois, siihen on aina hyvä terveyteesi liittyvä syy ja siitä kerrotaan etukäteen eikä tutkita väkisin.

Kukaan ei voi pakottaa sinua kuitenkaan riisumaan. Lääkärille voi hyvin sanoa suoraan, jos riisuminen tuntuu ahdistavalta ja hyvin epämiellyttävältä, ja asiasta voidaan tällöin keskustella. Terveystarkastuksen etenemisestä sovitaan tällöin kanssasi.

6. Is a school doctor the same as a normal doctor? How have they been trained?

Koululääkäri on käynyt noin kuusi vuotta kestäneen lääkärikoulutuksen, niin kuin kaikki lääkärit. Kaikilla koululääkäreillä on riitävä koulutus ja oikeus toimia Suomessa lääkärinä. Koululääkäri on erityisen kiinnostunut lasten ja nuorten terveydestä ja hänellä voi olla lasten ja nuorten lääketieteeseen liittyvää erityisosaamista. Hän voi esimerkiksi olla yleislääketieteen tai lastenlääketieteen erikoislääkäri tai hänellä voi olla lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön tai nuorisolääketieteen erityispätevyys.08.08.2017 09:07

Pupil well-being

Student welfare supports children’s well-being at school

Oral health

Information about oral health care and check-ups

Health stations

If you have concerns about the child’s health