Skip to content

Speech and language development

    A speech therapist helps a child to practice difficult sounds.

 

 

Children learn to speak through ordinary everyday interaction: the child is spoken and listened to, his or her questions are answered and questions are posed to him or her. Speech and language development is also supported by playing, singing and reading together.  
Language development varies greatly between individuals: every child’s language and speech develop at their own pace. The stages of development follow the same order, but the pace at which everyone goes through them varies greatly.

 

Speech and language development by age group

Infancy 

1.5-year-olds 

2-2.5-year-olds 

3-year-olds 

4-year-olds 

5-year-olds 

6-year-olds 

 

Multilingualism 

 

Speech therapy for multilingual children 

 

Speech therapy leaflets in different languages

 


 

 

Jos käyntien aikana todetaan tarvetta jatko- tai lisätutkimuksiin, voi puheterapeutti lähettää lapsen esimerkiksi foniatrin tutkimuksiin (Lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikka) silloin, kun pääongelma on kielellinen tai puheen häiriö. Jos kyseessä on tarkkaavuuden vaikea häiriö, kontaktiongelma tai muu ei-kielellinen pulma, neuvotellaan jatkotutkimuksiin lähettämisestä hoitavan lääkärin kanssa.

 

Puheterapeutti toimii usein yhteistyössä terveystoimen henkilöstön (lastenneuvola, kouluterveydenhuolto) kanssa niissä asioissa, joissa lapsen puheterapeuttinen hoito sitä vaatii. Lastenneuvonnan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja on luonnollinen yhteistyökumppani lähetteen tekijänä. Lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikan foniatrisen työryhmän työntekijät ovat puheterapeuttien yhteistyökumppaneita lapsen tutkimukseen ja kuntoutuksen suunnitteluun liittyvissä asioissa.
Tarvittaessa puheterapeutti toimii yhteistyössä myös muiden lapsen hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden kanssa perheen luvalla. Esimerkiksi päiväkodin henkilökunta, kiertävä lastentarhanopettaja, luokanopettaja koulussa, koulun erityisopettaja, koulupsykologi jne. voivat olla henkilöitä, joiden kanssa yhteistyöstä kannattaa sopia.

 

Puheterapeutti voi yleensä arvioida lapsen suomen tai ruotsin kielen taitoja. Muun äidinkielen kehitystä arvioidaan lähinnä vanhempia haastattelemalla.

Jos lapsella on vaikeuksia äidinkielen oppimisessa, voi puheterapeutti tarjota ohjausta ja neuvoja vanhemmille kielen kehityksen tukemiseen.

Monikieliselle lapselle voidaan antaa puheterapiaa kielellisten vaikeuksien helpottamiseksi silloin, kun myös äidinkielen oppimisessa on hankaluuksia, ja lapsi on saanut tukea suomen tai ruotsin kielen taitoihin varhaiskasvatuksessa. Tällöin tilannetta seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Samalla arvioidaan, onko tarvetta lähettää lapsi erikoislääkärin tutkimuksiin.

Äännevirheiden osalta toimitaan kuten yksikielisten lasten puheterapeuttisessa ohjauksessa.

 09.03.2020 09:24