Hoppa till innehållet

Servicesedlar till kunden

För att få en servicesedel förutsätts att klienten har fått ett positivt beslut om service och servicesedel.

Hur ansöker jag om servicesedel?

Efter att du fått ett beslut och en servicesedel kan du logga in i systemet med mobilcertifikat, bankkoder eller ett elektroniskt ärendekort.

Efter att du loggat in visar systemet vilka servicesedlar du beviljats och vilka serviceproducenter du kan välja mellan. Kontakta den serviceproducent du valt för att ingå ett avtal om service.

Via systemet kan du jämföra producenternas priser, se var producenternas kontor finns, se självriskandelen som du ska betala samt se hur många händelser servicesedeln har som inte ännu förverkligats.

Bekanta dig med palse.fi-nättjänsten.

I systemet är det också möjligt att uträtta ärenden för en annan person.03.08.2020 10:05