Hoppa till innehållet

Serviceboende enligt handikappservicelagen

Enligt handikappservicelagen ska kommunen ordna serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte klarar de funktioner som hör till normal livsföring.

Serviceboende omfattar en tillgänglig bostad samt tjänster kring boendet som är nödvändiga för att personen ska klara av vardagen.

Kommunen svarar för kostnaderna för specialtjänster med anknytning till serviceboendet. Sådana tjänster är bland annat hjälp med att röra sig i bostaden, klä på sig, hjälp med den personliga hygienen, städning av hushållet och bostaden samt tjänster som behövs för att främja invånarens hälsa, rehabilitering och trivsel.

Klienten betalar själv hyra för bostaden och alla andra kostnader som härrör till det vardagliga livet och boendet, till exempel bastuavgift eller avgift för användning av tvättstuga.

Om du vill ansöka om servicesedel, vänligen kontakta det svenska teamet för handikappservice.17.09.2019 16:23