Hoppa till innehållet

Fysioterapi

Målet med fysioterapi är att förbättra eller upprätthålla rehabiliteringsklientens funktions- och rörelseförmåga, så att hen i så stor utsträckning som möjligt klarar sig själv i sin livsmiljö, trots de olägenheter som hens sjukdom eller skada orsakar.

Servicesedel för fysioterapi kan beviljas vuxna rehabiliteringsklienter, vars funktions- och/eller rörelseförmåga kan främjas/upprätthållas med hjälp av fysioterapi, utifrån en bedömning av en fysioterapeut inom social- och hälsovårdssektorn.

Servicesedeln för fysioterapi för neurologiska patienter används i subakuta situationer i anknytning till hjärnskador. Servicesedel för bassängterapi kan beviljas när terapin konstateras vara mer effektiv i vatten och bassängterapi lämpar sig för klienten.

Servicesedelsystemet för rehabilitering ändras

Helsingfors stads servicesedelsystem ändras. Ändringen berör alla servicesedlar som beviljas av Helsingfors stad.

I fråga om rehabiliteringstjänster togs det nya systemet i bruk den 2 mars 2020. Förändringen gäller sedlar för

  • lymfterapi
  • fysioterapi
  • ergoterapi
  • rehabilitering för frontveteraner
  • peruktjänster.

Tjänsterna för nuvarande klienter med servicesedel ändras inte och inte heller kriterierna för beviljande av servicesedlar.

Observera att en del serviceproducenter inte nödvändigtvis har övergått till det nya systemet. Du kan välja önskad serviceproducent endast bland de nuvarande serviceproducenter som använder systemet palse.fi. Du kan kontrollera och välja serviceproducenter på palse.fi.

25.08.2020 15:27