Hoppa till innehållet

Närståendevård

Servicesedeln för stöd för närståendevård är ett sätt att ordna vård i eller utanför hemmet under tiden för närståendevårdarens lagstadgade ledighet.

Servicesedeln för närståendevård kan fås för serviceboende dygnet runt eller institutionsvård med övervakning nattetid eller ett effektivt beredskapssystem.

Servicesedeln är en kommunal förbindelse som klienten kan använda för att under närståendevårdarens lagstadgade ledighet köpa vård vid de privata institutioner eller enheter för serviceboende som kommunen godkänt.

Om du fyllt 65 år och vill ansöka om servicesedel ska du kontakta Seniorinfo, tfn 09 310 44556.

Om du vill ansöka om servicesedel för personer med funktionsnedsättning, vänligen kontakta det svenska teamet för handikappservice.

Servicesedlar för närståendevården

  • Vård som tillhandahålls i hemmet inom stödet för närståendevården för äldre över 65 år
  • Kortvarig 24-timmarsvård i vårdenheter inom stödet för närståendevården för äldre över 65 år
  • Kortvarig 24-timmarsvård vid vårdenheter inom stödet för närståendevården för personer under 65 år
  • Vård som tillhandahålls i hemmet inom stödet för närståendevården för personer under 65 år

Obs! Utgående från folkpensionsindexet är klientavgiften för tjänster under närståendevårdarens ledighet fr.o.m. 1.1.2018 högst 11,40 euro/dygn.19.08.2020 15:28