Hoppa till innehållet

Servicesedel inom mun- och tandhälsovården

Suomeksi | In English

Utifrån bedömningen av vårdbehovet eller en undersökning kan du erbjudas en servicesedel som ett alternativ till den mun- och tandhälsovård som ordnas som Helsingfors stads egen verksamhet. Inom vården som omfattas av servicesedeln kan du själv välja önskad tandläkare och mottagning bland de producenter som Helsingfors stad har godkänt som servicesedelproducenter. Information om tandläkare och mottagningar finns på webbplatsen palse.fi där du även kan jämföra serviceproducenternas priser, adresser och vårdkötider. Uppgifterna om din servicesedel visas när du loggar in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Kostnader för vården med servicesedel

Servicesedeln täcker en del av vårdkostnaderna. Självriskandelen betalar du själv direkt till serviceproducenttandläkaren.
Serviceproducenternas självriskandelar ser du i tandläkarnas prisjämförelse efter att du loggat in på webbplatsen palse.fi. Priserna på självriskandelar hos serviceproducenttandläkarna varierar inom de gränser som överenskommits med Helsingfors stads mun- och tandhälsovård.

Självriskandelen kan vara mindre, lika stor eller större än du skulle betala för motsvarande vård vid stadens tandklinik.

Du kan inte få FPA-ersättning på den självriskandel du betalat. Självriskandelen kan från fall till fall beaktas som utkomststödets övriga grundutgifter, men endast till ett belopp som motsvarar hälsovårdscentralens klientavgift. De klienter som får utkomststöd ska själva betala den eventuellt överstigande delen.

Ifall din vårdplan innehåller en protes eller en bettskena ska du själv betala de tandlaboratoriekostnader som uppkommer vid tillverkningen av dem, vilket skulle vara fallet även inom stadens egen vård. Dessa kostnader kan utgöra en betydande del av totalkostnaderna.

Du svarar själv för eventuella kostnader för ett uteblivet besök som inte avbokas.

Uppgifterna i journalhandlingarna om den vård som genomförts mot servicesedel skickas av servicesedelproducenttandläkaren till Helsingfors stads mun- och tandhälsovård, som är registerförare för journalhandlingarna

Tidsbokning till servicesedelvård

Du får information per textmeddelande då din servicesedel är redo.

OBS! Berätta för serviceproducenten i samband med tidsbokningen att du har en servicesedel.

Logga in på webbplatsen palse.fi. Du kan logga in i uppgifterna om din servicesedel med bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifikation) och kan jämföra och välja din serviceproducenttandläkare.

Boka helst tid genast då du får textmeddelandet.
Servicesedeln gäller i sex (6) månader från datumet då den beviljas.

Vem svarar för vården?

Avtalsförhållandet mellan klienten som fått servicesedeln och serviceproducenten regleras av konsuments- och avtalsrättsliga författningar. Om klienten är missnöjd med vården som han eller hon fått mot servicesedeln ska han eller hon själv åtgärda problemet med servicesedeltandläkaren.

Vad ska jag göra om jag inte vill använda en servicesedel som jag fått?

Ifall du inte vill använda den servicesedel du fått ska du kontakta stadens mun- och tandhälsovårds tidsbokning (09 310 51400). Staden ordnar då vården på ett annat sätt. Det är möjligt att du måste vänta lite längre på vården.
Kontaktuppgifter till den centraliserade tidsbeställningen

Olika typer av servicesedlar


Servicesedel för total vård

Instruktioner: servicesedel för total vård (pdf)

Servicesedel för fortsatt vård efter första hjälpen

Instruktioner: servicesedel för fortsatt vård efter första hjälpen (pdf)

Servicesedel för behandling av tandspricka

Instruktioner: servicesedel för behandling av tandspricka (pdf)

Servicesedel för undersökning och vård

Instruktioner: servicesedel för undersökning och vård (pdf)

Tidsbeställning

Kontaktuppgifter till centraliserad tidsbeställning19.02.2021 12:15