Hoppa till innehållet

Serviceboende för äldre

Servicesedeln för serviceboende dygnet runt är avsedd för serviceboende dygnet runt för äldre eller personer med fysiska funktionsbegränsningar. Med servicesedeln förbinder sig kommunen att betala den summa som sedeln motsvarar för kostnaderna för omsorg på ett privat servicehem. 

Som omsorgskostnader räknas serviceavgiften och basavgiften. Serviceavgiften uppbärs för vård och omsorg. Basavgiften täcker kostnaderna för enhetens gemensamma lokaler, övervakningen och säkerhetssystemen. Klienten sörjer själv för övriga kostnader.

Om du fyllt 65 år och vill ansöka om servicesedel ska du kontakta Seniorinfo, tfn 09 310 44556. 25.04.2018 11:49