Hoppa till innehållet

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer är en tillfällig service för att stödja familjens vardag. Hemservice tillhandahålls på grund av sjukdom, förlossning, funktionsnedsättning eller en annan motsvarande orsak som försämrar funktionsförmågan eller på basis av en annan särskild livssituation.

Hemservice som köps med servicesedeln är praktisk hjälp, såsom skötsel och uppfostran av barn samt hushållssysslor. Servicen beviljas inte för städning. Den tillfälliga hemservicen är avsedd för familjer med ett kortvarigt behov av hjälp eller stöd.

Hjälp som beviljas mot servicesedeln kan beviljas familjen för 30 timmar under tre månader utifrån en bedömning av servicebehovet. Om familjens behov av hemservice fortsätter bedöms situationen på nytt genom ett hembesök, och därefter har familjen möjlighet att få ett beslut om en fortsättning på 20 timmar under tre månader. Därefter betraktas servicen mot servicesedeln inte längre som ett tillfälligt hjälpbehov utan klientfamiljen får den hjälp som behövs via stadens hemservice. Familjen kan omfattas av servicesedelverksamheten på nytt tidigast ett halvår efter att servicen har upphört.

Servicesedel för hemservice för barnfamiljer beviljas inte
- familjer som har beviljats hemservice som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård
- om familjen får hemservice för barnfamiljer inom ramen för stadens egen verksamhet (hemsjukvård kan fås samtidigt)
- i stället för dagvård (på grund av arbete eller studier).

Du ansöker om servicesedel vid telefontjänsten för socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 må–fr kl. 8–13 genom att välja "inledning av hemservice".

Servicesedelsystemet för hemservicen för barnfamiljer byts ut

Under våren 2020 introducerar Helsingfors stad ett nytt servicesedelsystem, Palse. I fråga om servicesedlar för hemservice för barnfamiljer tas systemet i bruk den 1 januari 2020.

Webbplatsen och anvisningar finns på adressen palse.fi

Användning av servicesedelsystemet

  • När du har fått ett beslut och din servicesedel kan du logga in i Palse-systemet med beslutsnumret på servicesedeln.
  • När du loggat in i systemet kan du se dina egna servicesedlar, uppgifter och servicehändelser.
  • Via systemet kan du också söka och jämföra serviceproducenter samt välja den lämpligaste producenten för dina behov. Du behöver inte logga in för att jämföra serviceproducenter.
  • Kontakta själv den serviceproducent du valt per telefon eller e-post för att ingår ett avtal om service.

Om du behöver mer information kan du ringa socialrådgivningen för barnfamiljer på nummer 09 310 15454 och välja "inledning av hemservice".30.12.2019 09:10