Hoppa till innehållet

Ergoterapi

Ergoterapi för barn

Ergoterapi för barn kan ordnas med servicesedel utgående från en bedömning som görs av social- och hälsovårdebs ergoterapeut.

Syftet med ergoterapi för barn är att möjliggöra en betydelsefull och åldersadekvat verksamhet.

Ergoterapi för vuxna

Ergoterapi för vuxna kan ordnas med servicesedel utgående från en bedömning som görs av social- och hälsovårdebs ergoterapeut förutsatt att terapin inte ordnas vid Helsingfors stads egen ergoterapi.

Syftet med ergoterapi för vuxna är att utnyttja och utveckla klientens egna resurser så att hen kan delta i betydelsefulla vardagssysslor i sin livsmiljö trots en sjukdom eller ett handikapp.

Kontaktuppgifter till rehabiliteringsplanerare

Helsingfors får ett nytt servicesedelsystem

Helsingfors stad introducerar ett nytt servicesedelsystem stegvis under våren 2020. I fråga om rehabiliteringstjänster tas det nya systemet i bruk den 2 mars 2020. Förändringen gäller sedlar för:

  • lymfterapi
  • fysioterapi
  • ergoterapi
  • rehabilitering för frontveteraner
  • peruktjänster

Tjänsterna för de nuvarande klienterna med servicesedel förändras inte. Kriterierna för beviljande av servicesedlar förblir likaså oförändrade.

Observera att en del serviceproducenter inte nödvändigtvis har tagit det nya systemet i bruk. Du kan välja önskad serviceproducent endast bland de nuvarande serviceproducenter som använder systemet palse.fi. Kontrollera vilka de är på palse.fi.25.02.2020 09:37