Hoppa till innehållet

Endoskopiundersökningar

Om du har fått en remiss till en endoskopiundersökning av buken vid inremedicinska polikliniken, och undersökningen konstateras vara nödvändig, kan du erbjudas en servicesedel som alternativ till en endoskopiundersökning inom Helsingfors stads egen verksamhet.

Information om läkarstationerna och specialisterna finns på webbplatsen för det elektroniska systemet för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP) www.parastapalvelua.fi/sv.

Du kan även jämföra priser på webbplatsen. Uppgifterna om din servicesedel visas när du loggar in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan även jämföra utan inloggning. Då ska du knappa in undersökningen enligt din servicesedel och motsvarande värden på servicesedeln i systemet.

Kostnader för vården med servicesedel

Servicesedeln täcker en del av vårdkostnaderna. Självriskandelen betalar du själv direkt till läkarstationen. Självriskandelen fastställs utifrån vem du väljer som servicesedelproducent. Självriskandelen kan vara mindre, lika stor eller större än du skulle betala för motsvarande vård vid stadens egen poliklinik.

Du kan inte få FPA-ersättning för självriskandelen och det beviljas inte heller något utkomststöd för den. Avgiften omfattas inte heller av hälsovårdens avgiftstak.

Du svarar själv för eventuella kostnader för ett uteblivet besök som inte avbokas.

Tidsbokning till servicesedelundersökning

Kontakta själv den läkarstation du valt, boka en tid till en undersökning hos önskad specialist och ange i samband med bokningen numret på din servicesedel. Du får också servicesedelns nummer till den e-postadress du angett för inremedicinska polikliniken. Boka helst tid omedelbart när du fått servicesedeln – sedeln är giltig endast i tre (3) månader.

Vem svarar för vården?

Avtalsförhållandet mellan klienten som fått servicesedeln och serviceproducenten regleras av konsuments- och avtalsrättsliga författningar. Om klienten är missnöjd med vården som han eller hon fått mot servicesedeln ska han eller hon själv ta tag i problemet med den aktuella specialisten.

Vad ska jag göra om jag inte vill använda en servicesedel som jag fått?

Om du inte vill använda den servicesedel du fått ska du kontakta stadens inremedicinska poliklinik. Staden ordnar då vården på ett annat sätt. Det är möjligt att du måste vänta lite längre på vården.25.04.2018 11:45