Hoppa till innehållet

Kommunens roll

Berghälls ämbetshus och bilar parkerade på gatan.

Tjänster som tillhandahålls med servicesedel omfattas av kommunens ansvar att ordna lagstadgade tjänster. Social- och hälsovårdsnämnden beslutar om servicesedlar och deras värde.

Kommunen är skyldig att övervaka kvaliteten på den service klienten får samt har rätt att utföra inspektionsbesök i företagarnas lokaler.

Kommunanvändaren använder Effector-systemet för att administrera servicesedlarna. Serviceproducenterna och kunderna använder däremot palse.fi-portalen.

i Effector-systemet

• skapas servicesedeln
• uppföljs de händelser som serviceproducenterna registrerar
• granskas och godkänns serviceproducenternas ansökningar
• skapas raporter för att följa och leda verkamheten.

Systemet innehåller producenternas kontaktuppgifter och uppgifter om hur klienternas vårdhändelser realiserats.

Helsingfors stad är en sådan registeransvarig som avses i personuppgiftslagen i fråga om de patient- och klienthandlingar som uppkommer i samband med en tjänst som ordnas med hjälp av servicesedel. När serviceproducenten hanterar handlingarna ska bestämmelserna om behandling av kommunens handlingar iakttas.

Om en klient med egna pengar köper av serviceproducenten andra tjänster än sådana som ersätts med servicesedeln, tillämpas konsumentskyddslagen på dessa.


 07.07.2020 10:38