Läs mera om Helsingfors servicesedlar

Vad är en servicesedel?

En servicesedel är en betalningsförbindelse av ett visst penningvärde som beviljats en kommuninvånare. Klienten kan bestämma huruvida hen vill använda servicesedeln samt själv välja servicesedelproducent.

Hur ansöker jag om servicesedel?

Ta kontakt med den social- eller hälsovårdsservice som ansvarar för ordnandet av den service du önskar få servicesedel för.

Vill du bli producent av psykoterapitjänster i Helsingfors?

Helsingfors tar 4.1.2021 i bruk en servicesedel för tjänster inom rehabiliterande psykoterapi och korttidspsykoterapi. Ansökningstiden för att bli serviceproducent för psykoterapier börjar 23.11.2020.