Suoraan sisältöön

Läs mera om Helsingfors servicesedlar

Vad är en servicesedel?

En servicesedel är en betalningsförbindelse av ett visst penningvärde som beviljats en kommuninvånare. Klienten kan bestämma huruvida hen vill använda servicesedeln samt själv välja servicesedelproducent.

Läs mer »

Hur ansöker jag om servicesedel?

Ta kontakt med den social- eller hälsovårdsservice som ansvarar för ordnandet av den service du önskar få servicesedel för.

Läs mer »

Servicesedlarna stegvis i PSOP-systemet

Största delen av de servicesedlar som Helsingfors stad erbjuder finns redan i det elektroniska PSOP-systemet.

Läs mer »