Suoraan sisältöön

Helsingin palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun järjestelmä muuttuu

Mitä muutos koskee

Tämä muutos koskee kaikkia Helsingin kaupungin käyttämiä palveluseteleitä:

 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • suun terveydenhuolto
 • terveysasemien lääkäripalvelut
 • vatsan alueen tähystystutkimukset
 • toimintaterapia (aikuiset ja lapset)
 • fysioterapia
 • lymfaterapia
 • rintamaveteraanien avokuntoutus
 • peruukkipalvelu
 • ikääntyneiden palveluasuminen
 • iäkkäiden henkilöiden päivätoiminta
 • ikääntyneiden omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä
 • ikääntyneen omaishoidon tuen kotiin annettava tuntilomitus
 • kotihoito
 • kotisiivous
 • alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava tuntilomitus
 • omaishoidon tuki/alle 65-vuotiaiden lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä
 • vaikeavammaisen päivätoiminta
 • vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
 • vammaisten harkinnanvarainen lyhytaikainen hoito hoitoyksikössä
 • vammaisten henkilökohtainen apu.

Miksi muutos tapahtuu

Digia on irtisanonut nykyistä (PSOP) palvelusetelijärjestelmää koskevan sopimuksen, mikä johti siihen, että palvelu täytyi kilpailuttaa ja hankkia uusi ratkaisu. Nykyinen ratkaisu ei myöskään vastannut niitä tarpeita, joita Helsingillä on ollut niin asiakkaan, tuottajan kuin työntekijöiden näkökulmasta. Uusi ratkaisu auttaa ja tukee paremmin kaikkia osapuolia palvelusetelin käytössä. Palveluseteliprosesseja on kehitetty palveluntuottajan ja asiakkaan tarpeita huomioiden, ja uusi järjestelmä tukee näitä tarpeita.

Miksi uusi järjestelmä on aiempaa parempi

Järjestelmä on palveluidentuottajalle vaivattomampi ja itseohjaavampi. Palveluidentuottajalle on palvelusetelialustan toimittajan kautta tarjolla tukipalvelu, jota ei aiemmin ole ollut tarjolla.

Asiakkaan asiointi järjestelmässä on aiempaa helpompaa. Asiakas voi esim. etsiä karttapalvelun avulla tuottajaa, vertailla hintoja sekä varmistaa, millä aikataululla kyseinen palvelu on saavissa kunkin tuottajan osalta. Helppokäyttöisyyden oletetaan lisäävän palveluseteleiden käyttöä.

Koska muutos tapahtuu

Lapsiperheiden kotipalvelun osalta uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2020, jolloin vanhan järjestelmän käyttö päättyy. Muiden seteleiden osalta käyttöönotto tapahtuu kahdessa vaiheessa helmikuussa ja maaliskuussa. Muiden seteleiden hakeutumisajankohdasta sekä käyttöönottoajoista ilmoitetaan suoraan palveluntuottajille.

Mitä muutos vaatii palveluidentuottajalta lapsiperheiden kotipalvelussa

Jotta palveluiden tuotanto voi jatkua häiriöttä käyttöönoton 1.1.2020 jälkeen, tulee jokaisen, sekä jo aiemmin edelliseen järjestelmään hyväksytyn palveluntuottajan että uusien tuottajien, rekisteröityä ja hakeutua uudestaan tuottajaksi 2.12.–15.12. Huomioittehan kohtuullisen lyhyen hakeutumisajan. Hakemuksia hyväksytään järjestelmään seuraavan kerran lapsiperheiden kotipalvelussa tammikuun lopulla.

1) Jos tuottaja ei ole aiemmin rekisteröitynyt Palse.fi-sivustolla, tulee tuottajan ensimmäiseksi rekisteröityä osoitteessa https://palse.fi/?page=register. Rekisteröitymisen yhteydessä saat käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisteröitymisen ohjeet
Ohje salasanan vaihtamiseen

2) Rekisteröitymisen jälkeen on hakeuduttava palveluntuottajaksi palse.fi-portaalin kautta, vaikka tuottaja olisi hyväksytty tuottajaksi jo edeltäneeseen järjestelmään.

Hakeudu rekisteröitymisen yhteydessä saadulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla tuottajaksi osoitteesta https://palse.fi/?page=login

Yrityksen tulee täyttää sääntökirjan ehdot. Sääntökirjat löytyvät hakeutumisen yhteydessä Palse.fi-sivustolta. Huomioittehan, että sääntökirjoihin on saattanut tulla muutoksia edellisen hakeutumisen jälkeen. Hakeutumisen yhteydessä tulee varmistaa, että ladattavien liitetiedostojen sisältö on ajantasaista.

3) 15.12 mennessä tulleet hakemukset käsitellään 23.12.2019 mennessä, ja palveluidentuottajat saavat vastauksen hyväksynnästä tai tarvittavista toimenpiteistä tuottajan järjestelmässä ilmoittaman yhteyshenkilön sähköpostiin.

4) Hakeutuminen palveluntuottajaksi on mahdollista myöhemmin, mutta hyväksyntäpäätöksiä 15.12.2019 jälkeen tulleisiin hakemuksiin tehdään seuraavan kerran tammikuun 2020 lopussa.

Kaikkiin rekisteröitymiseen ja hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä portaalin asiakastukeen p. 010 470 9689 (arkisin 9–16) tai portaali@polycon.fi.

Integraatioiden mahdollisuuksien kartoittamisen sekä tilaamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä ensin omaan järjestelmätoimittajaan ja tämän jälkeen Polyconin asiakastukeen (tuki@polycon.fi tai p. 010 470 9689).

Ohjeita portaalin käyttöön ja ongelmatilanteisiin

Tapahtumakirjaukset tehtävä 3.1.2020 mennessä

Palvelujentuottajia pyydetään huomioimaan, että kaikkien vuoden 2019 tapahtumakirjausten tulee olla PSOP-järjestelmässä 3.1.2020 mennessä. Maksatus näistä tapahtuu 14.1.2020.
Lapsiperheiden kotipalvelun PSOP-järjestelmän kautta tapahtuva maksatus päättyy siis vuodenvaiheessa

Koulutustilaisuus lapsiperheiden kotipalvelun tuottajille 19.12.

Tuottajille järjestetään koulutustilaisuus 19.12.2019 järjestelmän käytöstä.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi koulutustilaisuuteen 19.12.2019 klo 8.30–10.30 Auroran sairaalan luentosaliin osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20, rak. 15, B-porras, 1. krs, 00029 Helsinki. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän käyttöä. Tilaisuuteen on hyvä ottaa mukaan oma kannettava tietokone, sillä käytössä ei ole lainattavia tietokoneita. Koulutustilaisuus on vapaaehtoinen ja maksuton.

Lisätietoja asiasta antavat

 • ostopalvelupäällikkö Matleena Mikkonen, matleena.mikkonen@hel.fi
 • projektipäällikkö Minna Pitkänen, minna.pitkanen@hel.fi


JAA
29.11.2019 12:47