Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki etsii lyhytpsykoterapian palveluntuottajia

Mikä on lyhytpsykoterapian palveluseteli ja kenelle se on suunnattu?

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on 1.1.2021 ottanut käyttöön lyhytpsykoterapian palvelusetelin.

Palveluseteli on suunnattu yli 13-vuotiaille helsinkiläisille nuorille ja aikuisille, joiden mielenterveyden pulmat soveltuvat lyhytpsykoterapialla hoidettaviksi (esim. oirekuva on melko tuore ja lieväasteinen/kapea-alainen, itsereflektiokyky on hyvä ja elämäntilanne riittävän vakaa). Lyhytpsykoterapiaa voidaan korvata 10–20 kertaa. Alaikäisten nuorten kohdalla voidaan yksilöpsykoterapiakäyntien lisäksi toteuttaa 0–5 vanhempainohjantakäyntiä samalla psykoterapeutilla.

Hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla koko työskentelyn ajan. Toistaiseksi setelillä korvataan vain yksilöpsykoterapiaa.

Asiakkaiden ohjautuminen lyhytpsykoterapiaan

Asiakkaat ohjataan lyhytpsykoterapiaan esimerkiksi terveysasemilta, nuorisoasemalta, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Miepeistä tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.

Asiakkaan parhaiten tunteva julkisen sektorin sote-ammattilainen sekä hoitava lääkäri arvioivat soveltuvan hoitomuodon, ja jos arviossa päädytään lyhytpsykoterapiaan, he tekevät esityksen sen hankinnasta. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon terapiakoordinaattorit (psykologi-psykoterapeutti sekä psykoterapia-arvoihin perehtynyt psykologi) käsittelevät hakemukset. Palvelusetelin saatuaan asiakas etsii psykoterapeutin Palse-järjestelmän kautta.

Kuka voi toimia palvelusetelipsykoterapeuttina?

Psykoterapian palveluntuottajilta edellytetään yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen suorittamista (viitekehykset: psykoanalyyttinen/-dynaaminen, kognitiiviset suuntaukset, KAT, integratiivinen tai ratkaisukeskeinen) ja Valviran päätöstä psykoterapeutti-ammattinimikkeen käyttöoikeudesta. Muilta kuin sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, psykologin tai lääkärin pohjakoulutuksella työskenteleviltä psykoterapeuteilta edellytetään lisäksi vähintään 2 vuoden työkokemusta julkisen sektorin mielenterveyspalveluissa. Palveluntuottajana toimiminen ei edellytä Kantaan liittymistä.

Psykoterapeutti voi itse määritellä milloin ja minkä verran hän ottaa uusia asiakkaita. Lyhytpsykoterapian tuottaminen voi sopia jokaiselle lyhytpsykoterapiaan perehtyneelle psykoterapeutille, mutta saattaa olla erityisen toimiva vaihtoehto esimerkiksi juuri valmistuneille, vastaanottoa laajentaville tai supistaville sekä henkilöille, joiden ei muusta syystä ole mahdollista sitoutua pitkien psykoterapioiden tuottamiseen. Lyhytpsykoterapiaa voi tehdä myös etänä.

Hae palveluntuottajaksi Palse-palvelun kautta

Palveluntuottajaksi haetaan Palse-verkkopalvelun kautta, https://palse.fi. Samalla voit halutessasi ilmoittautua myös kuntouttavan psykoterapian palveluntuottajaksi (erikoissairaanhoidosta myönnettävät, yleensä pitkät psykoterapiat).

Hakemukseen liitetään mm. todistukset pohjakoulutuksesta, psykoterapeuttikoulutuksesta, työkokemuksesta sekä mahdollisista täydennyskoulutuksista, omavalvontasuunnitelma sekä todistus lakisääteisistä vakuutuksista. Palveluntuottajan tulee liittyä Luotettava kumppani -palveluun tilaajavastuutietojen tarkistamiseksi (maksullinen palvelu). Tarkemmat kriteerit, sääntökirja sekä hakeutumisohjeet löytyvät Palse-järjestelmästä, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kohdalta.

Lisätiedot

Milla Syvänperä
Terapiakoordinaattori, psykologi, psykoterapeutti
sote.psykoterapia.palse@hel.fi
14.05.2021 12:16