Suoraan sisältöön

Toimintaterapia

Toimintaterapia lapsille

Lapselle voidaan järjestää toimintaterapiaa palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimen toimintaterapeutin tekemän arvion perusteella.

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on lapsen merkityksellisen ja ikätasolle tyypillisen toiminnan mahdollistaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa.

Toimintaterapia aikuisille

Aikuiselle voidaan järjestää toimintaterapiaa palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimen toimintaterapeutin tekemän arvion perusteella, mikäli toimintaterapiaa ei toteuteta Helsingin kaupungin omassa toimintaterapiassa.

Aikuisten toimintaterapiassa tavoitteena on kuntoutujan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän pystyy osallistumaan itselleen merkityksellisiin arjen toimintoihin elinympäristössään sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kuntoutuksen palvelusetelijärjestelmä vaihtuu

Helsingin palvelusetelijärjestelmä vaihtuu. Muutos koskee kaikkia Helsingin kaupungin myöntämiä palveluseteleitä.

Kuntoutuspalveluiden osalta uusi järjestelmä otettiin käyttöön 2.3.2020. Muutos koskee seuraavia seteleitä:

  • lymfaterapia
  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • rintamaveteraanien avokuntoutus
  • peruukkipalvelu

Nykyisten palveluseteliasiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan, eivätkä palveluseteleiden myöntämisen kriteerit muutu.

Huomioithan, että osa palveluntuottajista ei välttämättä ole siirtynyt käyttämään uutta järjestelmää. Palveluntuottajan voi valita vain nykyisistä, palse.fi-järjestelmää käyttävistä palveluntuottajista. Palveluntuottajat voi tarkistaa ja valita osoitteessa palse.fi.20.08.2020 13:10