Suoraan sisältöön

Suun terveydenhuollon palveluseteli

Hoidontarpeen arvion tai tutkimuksen perusteella sinulle voidaan tarjota palveluseteliä vaihtoehtona Helsingin kaupungin omassa toiminnassa järjestettävälle suu- ja hammashoidolle. Palvelusetelihoidossa sinun on mahdollista itse valita hammaslääkäri ja vastaanotto Helsingin kaupungin palvelusetelitoimintaan hyväksymistä hammaslääkäreistä. Tiedot hammaslääkäreistä ja vastaanotoista ovat sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) verkkosivulla www.parastapalvelua.fi.

Verkkosivulla voit vertailla myös hintoja. Kun kirjaudut sisään pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella, saat palvelusetelisi tiedot näkyviin. Voit suorittaa vertailua myös kirjautumatta, jolloin näppäilet järjestelmään palvelusetelisi hoitotoimenpiteet ja niistä koskevat palveluselin arvot.

Ohje palvelusetelin käyttöön

Palvelusetelihoidon kustannukset

Palveluseteli kattaa osan hoitokustannuksista, omavastuuosuuden maksat itse suoraan palvelusetelihammaslääkärille. Omavastuuosuuden suuruus määräytyy sillä perusteella, kenet palvelusetelihammaslääkäreistä valitset hoidon suorittajaksi. Maksamasi omavastuuosuus voi olla pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin, mitä maksaisit vastaavasta hoidosta kaupungin omassa hammashoitolassa.

Maksamastasi omavastuuosuudesta ei voi saada Kela-korvausta. Maksu ei myöskään kartuta terveydenhuollon maksukattoa.

Mikäli hoitosuunnitelmasi sisältää proteesin tai purentakiskon, sinun tulee maksaa niiden valmistukseen liittyvät hammaslaboratoriokustannukset kokonaisuudessaan itse, kuten tapahtuisi myös kaupungin omassa hoidossa. Nämä kustannukset saattavat muodostaa huomattavan osan kokonaiskustannuksista.

Mahdollisista peruuttamattoman poisjäännin kustannuksista vastaat itse.

Potilasasiakirjatiedot palvelusetelillä toteutetusta hoidosta palvelusetelihammaslääkäri lähettää Helsingin kaupungin suun terveydenhuoltoon, joka on potilasasiakirjatietojen rekisterinpitäjä.


Ajan varaaminen palvelusetelihoitoon

Ota itse yhteys valitsemaasi palvelusetelihammaslääkäriin, varaa vastaanottoaika ja anna ajanvarauksen yhteydessä tiedoksi oman palvelusetelisi numero. Saat terveyskeskukselle antamaasi sähköpostiosoitteeseen seuraavan ilmoituksen parastapalvelua.fi–järjestelmästä: "Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä on teille uutta tietoa. Kirjaudu järjestelmään https://parastapalvelua.fi" Linkin avulla pääset kirjautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen kautta palvelusetelisi tietoihin ja saat esille palvelusetelin numeron.

Varaa aika mieluiten heti palvelusetelin saatuasi – palveluseteli on voimassa vain rajoitetun ajan.


Kuka vastaa hoidosta?

Palvelusetelin saaneen asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset. Mikäli asiakas on tyytymätön palvelusetelillä saamaansa hoitoon, asia on hänen ja häntä hoitaneen palvelusetelihammaslääkärin välinen asia.


Miten toimin, jos en halua käyttää saamaani palveluseteliä?

Mikäli et halua käyttää saamaasi palveluseteliä, sinun tulee olla yhteydessä kaupungin suun terveydenhuollon ajanvaraukseen (09 310 51400). Kaupunki järjestää silloin hoidon muulla tavalla. On mahdollista, että joudut odottamaan hoitoa hieman pidempään.

Keskitetyn ajanvarauksen yhteystiedotHelsingin kaupungin käytössä olevat palvelusetelityypit


Kokonaishoidon palveluseteli

Hoidontarpeen arvion tai terveyskeskuksessa suoritetun tutkimuksen perusteella asiakkaalle voidaan tarjota palveluseteliä suun ja hampaiston perushoidon toteuttamista varten.

Palveluseteli kattaa osan hoitokustannuksista, omavastuuosuuden asiakas maksaa itse suoraan palvelusetelihammaslääkärille.

Mikäli hoitosuunnitelma sisältää proteesin tai purentakiskon, asiakkaan tulee maksaa niiden valmistukseen liittyvät hammaslaboratoriokustannukset kokonaisuudessaan itse, kuten tapahtuisi myös kaupungin omassa hoidossa. Nämä kustannukset saattavat muodostaa huomattavan osan kokonaiskustannuksista.

Mikäli palvelusetelihammaslääkärin ehdottama hoito poikkeaa palvelusetelin sisältämästä hoitosuunnitelmasta, palvelusetelihammaslääkäri on velvollinen kertomaan muuttuneista kustannuksista asiakkaalle. Palvelusetelihammaslääkärin tulee pyytää merkittäviin muutoksiin lupa terveyskeskuksesta.

Kokonaishoidon palveluseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivämäärästä.


Kokonaishoidon palvelusetelin asiakasohje (pdf)

Ensiavun jatkohoidon palvelusetelit

Mikäli asiakas tarvitsee terveyskeskuksen päivystyksessä annetun ensiapuluonteisen hoidon jälkeen jatkohoitoa, päivystävä hammaslääkäri voi tarjota asiakkaalle jatkohoitoa varten palveluseteliä.

Ensiavun jatkohoidon palveluseteli on voimassa 6 kuukautta.


Ensiavun jatkohoidon palvelusetelin asiakasohje (pdf)

Lohkeamapalveluseteli

Hoidontarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voidaan tarjota palveluseteliä lohjenneen hampaan hoitamiseksi.

Lohkeamapalveluseteli käsittää lohjenneen hampaan hoitamiseksi tarvittavat toimenpiteet (suppea tutkimus, röntgenkuvaus, puudutus, paikkaus tai hampaan poisto).

Hoito tehdään yhdellä käynnillä. Mikäli hammasta ei ole kuitenkaan mahdollista hoitaa loppuun samalla käynnillä (lääkehoito), palveluseteli sisältää myös jatkokäynnillä tehtävän lopullisen paikkauksen. Sama hammaslääkäri tekee molemmat toimenpiteet.

Lohkeamapalveluseteliä ei voi laajentaa käsittämään muuta hoitoa. Erikoistilanteissa, jos tarvitaan esimerkiksi juurihoito, palvelusetelihammaslääkärin tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen.

Potilas saa palvelusetelin postitse n. kahden viikon kuluessa siitä, kun asiasta on hänen kanssaan sovittu.

Lohkeamapalveluseteli on voimassa 3 kuukautta.


Lohkeamapalvelusetelin asiakasohje (pdf)

Tutkimus- ja hoitopalveluseteli

Suun ja hampaiston tutkimusta tarvitsevalle asiakkaalle voidaan hoidontarpeen arvion perusteella tarjota tutkimus- ja hoitopalveluseteliä.

Tutkimus- ja hoitopalveluseteli sisältää hammaslääkärin tekemän tutkimuksen ja tarvittaessa suppean röntgenkuvauksen.

Lisäksi, jos tutkimuksessa ilmenee hoidon tarvetta, voi asiakas seuraavin periaattein jatkaa hoitoa samalla hammaslääkärillä ilman uutta palveluseteliä:

  • enintään kahden hampaan hoito (paikkaus, juurihoito, poisto) SEKÄ
  • enintään kaksi toimenpidettä hampaiden kiinnityskudosten hoitamiseksi (esim. hammaskiven poisto).

Huom! Näistä toimenpiteistä asiakas maksaa omavastuuosuudet erikseen. Tehtävät hoitotoimenpiteet eivät sisälly tutkimus- ja hoitopalvelusetelin alkuperäiseen arvoon. Tarvittavien hoitotoimenpiteiden omavastuuosuudet määräytyvät palveluntuottajahammaslääkärin hinnaston mukaisesti samalla tavoin, kuin TUTHO-setelin alkuperäinen omavastuuosuus määräytyy.

Asiakas saa palvelusetelin postitse n. kahden viikon kuluessa siitä, kun asiasta on hänen kanssaan sovittu.

Tutkimus- ja hoitopalveluseteli on voimassa 6 kuukautta.

Mikäli tutkimuksessa ilmenee enemmän hoidon tarvetta kuin edellä on mainittu, asiakas voi jatkaa hoitoa yksityispotilaana, jolloin hän saa jatkohoidon osalta normaalin Kela-korvauksen. Vaihtoehtoisesti hän voi palata terveyskeskukseen, mutta voi silloin joutua odottamaan hoitoa hieman pidempään.


Tutkimus- ja hoitopalvelusetelin asiakasohje (pdf)

Henkilökohtaista opastusta palveluseteliasioista

Henkilökohtaista opastusta suun terveydenhuollon palveluseteliasioista saa seuraavista toimipisteistä:

Ruskeasuon hammashoitola, osoite Mannerheimintie 172, 4. krs, päivystyksen toimisto. Informaatiopiste on avoinna arkipäivinä maanantaina klo 8.30–11 ja 12–15.15 sekä tiistaista perjantaihin 8.30–11 ja 12–14.

Myllypuron terveysasema, Jauhokuja 4, 4. krs. Informaatiopiste on avoinna arkipäivinä maanantaina klo 8.30–11 ja 12–15.15.sekä tiistaista perjantaihin 8.30–11 ja 12–14.

Keskitetyn ajanvarauksen yhteystiedot

Palvelun­tuottajille

Suun terveydenhuollon sähköinen palveluseteliJAA
11.02.2020 07:38