Suoraan sisältöön

Lymfaterapia

Turvotuksen hoidon tavoitteena on työ- ja toimintakykyä haittaavan lymfaturvotuksen välitön ja mahdollisimman tehokas vähentäminen säännöllisen kompressiohoidon, kuuriluontoisen intensiivisen manuaalisen lymfaterapian ja itsehoidon avulla.

Lymfaterapiaa voidaan järjestää palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimen edustajan tekemän arvion perusteella henkilölle, jolla turvotus on kohtalaista tai vaikeaa ja/tai on muodostunut kudosmuutoksia turvotuksesta johtuen.

Edellytyksenä on, että turvotus on seurausta syöpäleikkauksesta tai muusta laajasta kirurgisesta toimenpiteestä aiheutuneesta imusuoniston vahingoittumisesta, imusolmukealueelle kohdistuneesta imusuonistoa vaurioittaneesta sädehoidosta tai muusta lääkärin määrittämästä erityisen vaikeasta imunestekierron häiriöstä, ja että turvotus heikentää huomattavasti työ- ja/tai toimintakykyä.

Lievissä turvotustilanteissa turvotuksen hoito toteutetaan kompressiohoitona ja itsehoitona.

Kuntoutuksen palvelusetelijärjestelmä vaihtuu

Helsingin palvelusetelijärjestelmä vaihtuu. Muutos koskee kaikkia Helsingin kaupungin myöntämiä palveluseteleitä.

Kuntoutuspalveluiden osalta uusi järjestelmä otettiin käyttöön 2.3.2020. Muutos koskee seuraavia seteleitä:

  • lymfaterapia
  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • rintamaveteraanien avokuntoutus
  • peruukkipalvelu

Nykyisten palveluseteliasiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan, eivätkä palveluseteleiden myöntämisen kriteerit muutu.

Huomioithan, että osa palveluntuottajista ei välttämättä ole siirtynyt käyttämään uutta järjestelmää. Palveluntuottajan voi valita vain nykyisistä, palse.fi-järjestelmää käyttävistä palveluntuottajista. Palveluntuottajat voi tarkistaa ja valita osoitteessa palse.fi.20.08.2020 13:09