Suoraan sisältöön

Lymfaterapia

Turvotuksen hoidon tavoitteena on työ- ja toimintakykyä haittaavan lymfaturvotuksen välitön ja mahdollisimman tehokas vähentäminen säännöllisen kompressiohoidon, kuuriluontoisen intensiivisen manuaalisen lymfaterapian ja itsehoidon avulla.

Lymfaterapiaa voidaan järjestää palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimen edustajan tekemän arvion perusteella henkilölle, jolla turvotus on kohtalaista tai vaikeaa ja/tai on muodostunut kudosmuutoksia turvotuksesta johtuen.

Edellytyksenä on, että turvotus on seurausta syöpäleikkauksesta tai muusta laajasta kirurgisesta toimenpiteestä aiheutuneesta imusuoniston vahingoittumisesta, imusolmukealueelle kohdistuneesta imusuonistoa vaurioittaneesta sädehoidosta tai muusta lääkärin määrittämästä erityisen vaikeasta imunestekierron häiriöstä, ja että turvotus heikentää huomattavasti työ- ja/tai toimintakykyä.

Lievissä turvotustilanteissa turvotuksen hoito toteutetaan kompressiohoitona ja itsehoitona.

Sääntökirjasta löydät setelin palvelukuvauksenJAA
10.12.2018 14:19