Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua palvelua. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai muun erityisen elämäntilanteen perusteella.

Palvelusetelillä ostettava kotipalvelu on käytännön apua, kuten lasten hoitoa ja kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä asioita. Siivoukseen palvelua ei myönnetä. Tilapäinen kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lyhytaikainen avun tai tuen tarve.

Palvelusetelillä myönnettävää apua voidaan myöntää perheelle 30 tuntia kolmen kuukauden ajaksi, palveluntarpeen arvion perusteella. Jos perheen kotipalvelun tarve jatkuu tilanne arvioidaan uudelleen kotikäynnillä, jonka jälkeen on mahdollisuus on saada 20 tunnin jatkopäätös kolmeksi kuukaudeksi. Tämän jälkeen palvelusetelillä annettavaa palvelua ei katsota enää tilapäiseksi avuntarpeeksi, vaan asiakasperhe saa tarvitsemansa avun kaupungin kotipalvelusta. Perhe voidaan ottaa palvelusetelitoiminnan piiriin uudelleen aikaisintaan puolen vuoden päästä palvelun päättymisen jälkeen.

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä ei myönnetä
- perheille, joille on myönnetty kotipalvelua lastensuojelun avohuollon tukitoimena
- perhe saa kaupungin oman toiminnan lapsiperheiden kotipalvelua (kotisairaanhoitoa voi saada samanaikaisesti)
- päivähoidon korvikkeena (työn tai opiskelun vuoksi)

Palveluseteleistä voit kysyä oman asuinalueen Lapsiperheiden kotipalvelun ohjaajalta.

Toimipaikat

Sääntökirjasta löydät setelin palvelukuvauksenJAA
09.05.2019 15:30