Suoraan sisältöön

Kotisiivous

Sosiaali- ja terveystoimen kotihoito järjestää kotihoidon asiakkaille siivouspalvelua vuosittaisen määrärahan puitteissa. Palvelun myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyky ja bruttotulot.

Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan asiakkaan siivouksen järjestämisestä. Palveluseteli on henkilökohtainen ja palvelun voimassaoloaika on kirjattu palveluseteliin.

Kotihoidon kotisiivouksen palveluseteli on tarkoitettu tukemaan kotona asuvaa asiakasta siivouksessa, josta asiakas ei itse suoriudu. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan kodin siivouksen kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan.

Palveluseteliasiakkaan palvelupolku etenee seuraavasti:
• asiakas on yhteydessä asuinalueensa kotihoidon ohjaajaan palvelun saamiseksi
• asiakkaalle tehdään palveluntarpeen arviointi
• asiakas saa palvelupäätöksen
• asiakas saa palvelusetelin
• asiakas valitsee palvelutuottajan
• asiakas ottaa yhteyttä palveluntuottajaan
• asiakas saa palvelun
• asiakas seuraa palvelua
• asiakas voi antaa palvelusta palautetta

Yli 65-vuotta täyttäneet saavat opastusta palvelusetelin hakemiseen Seniori-infon kautta p. 09 310 44556

Sääntökirjasta löydät setelin palvelukuvauksen

Asiakasohje kotihoidon siivouksen palvelusetelin käyttöönJAA
01.10.2018 14:31