Suoraan sisältöön

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle kotihoidolle. Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.

Palvelusetelin suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun hoidon tarpeen ja asiakkaan tulojen mukaan.

Kotihoidon asiakkaat saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa.

Palvelun sisältöön kuuluvat: kotipalvelu, kotisairaanhoito ja yöhoito.

Kunnan laatiman palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla, esimerkiksi ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä ja ruuan valmistusta.

Yli 65-vuotta täyttäneet saavat opastusta palvelusetelin hakemiseen Seniori-infon kautta, p. 09 310 44556

Sääntökirjasta löydät setelin palvelukuvauksen

Asiakasohje kotihoidon palvelusetelin käyttöön


Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)JAA
22.03.2019 13:14