Suoraan sisältöön

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle kotihoidolle. Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kunnan tekemää palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.

Palvelusetelin suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun hoidon tarpeen ja asiakkaan tulojen mukaan.

Kotihoidon asiakkaat saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa ja palveluntarve on säännöllinen.

Palvelun sisältöön kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja yöhoito.

Kunnan laatiman palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla esimerkiksi ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä ja ruuan valmistusta.

Kotihoidon palvelusetelijärjestelmä vaihtuu

Helsingin kaupunki ottaa käyttöön asteittain kevään 2020 aikana uuden palvelusetelijärjestelmän (Palse). Kotihoidon palvelusetelin osalta järjestelmä otetaan käyttöön 1.2.2020.

Sivusto ja ohjeet sijaitsevat verkko-osoitteessa: palse.fi

Palvelusetelijärjestelmän käyttö

  • Saatuasi päätöksen ja palvelusetelin, voit kirjautua Palse-järjestelmään palvelusetelin päätösnumerolla.
  • Kirjautumalla järjestelmään pääset katsomaan omia palveluseteleitäsi, tietojasi ja palvelutapahtumiasi.
  • Järjestelmän sivulta voit myös hakea, vertailla ja valita sopivan palveluntuottajan. Vertailu ei vaadi kirjautumista järjestelmään.
  • Ole itse yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla valitsemaasi palveluntuottajaan ja tee sopimus palvelusta.

Yli 65-vuotta täyttäneet saavat opastusta palvelusetelin hakemiseen Seniori-infon kautta, p. 09 310 4455614.08.2020 11:17