Suoraan sisältöön

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -palvelu tarkoittaa apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä.

Henkilökohtainen apu voi olla avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisille asiakkaille maksuton palvelu myös palvelusetelillä hankittuna.

Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja on vastuussa palvelun sisällöstä. Palvelusetelin käyttäjiltä edellytetään, että he pystyvät tekemään valintoja palveluntuottajien välillä ja valvomaan annetun palvelun laatua. 

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua voi hakea sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelun oman asuinalueen toimintayksiköstä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa palvelusetelin soveltuvuutta asiakkaan tilanteeseen. 

Palvelusetelin hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä oman alueesi vammaistyön yhteyshenkilöön.

Sääntökirjasta löydät setelin palvelukuvauksen (pdf)14.08.2020 10:44