Suoraan sisältöön

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskyvyn parantuminen tai ylläpitäminen siten, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti elinympäristössään sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Palveluseteli fysioterapiaan voidaan myöntää sosiaali- ja terveystoimen fysioterapeutin tekemän arvioinnin perusteella aikuiselle kuntoutujalle, jonka toiminta- ja/tai liikkumiskyvyn edistämiseen/ylläpysymiseen pystytään fysioterapian keinoin vaikuttamaan.

Fysioterapia neurologiselle potilaalle -palveluseteliä käytetään aivotapahtumaan liittyvässä subakuutissa tilanteessa. Allasterapiaan palveluseteli voidaan myöntää, kun terapian todetaan olevan vaikuttavampaa vedessä ja allasterapia soveltuu asiakkaalle.

Kuntoutuksen palvelusetelijärjestelmä vaihtuu

Helsingin palvelusetelijärjestelmä vaihtuu. Muutos koskee kaikkia Helsingin kaupungin myöntämiä palveluseteleitä.

Kuntoutuspalveluiden osalta uusi järjestelmä otettiin käyttöön 2.3.2020. Muutos koskee seuraavia seteleitä:

  • lymfaterapia
  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • rintamaveteraanien avokuntoutus
  • peruukkipalvelu

Nykyisten palveluseteliasiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan, eivätkä palveluseteleiden myöntämisen kriteerit muutu.

Huomioithan, että osa palveluntuottajista ei välttämättä ole siirtynyt käyttämään uutta järjestelmää. Palveluntuottajan voi valita vain nykyisistä, palse.fi-järjestelmää käyttävistä palveluntuottajista. Palveluntuottajat voi tarkistaa ja valita osoitteessa palse.fi.20.08.2020 13:09