Suoraan sisältöön

Helsingin palvelusetelit

Helsingin palvelusetelien järjestelmä vaihtuu

Muutos koskee kaikkia Helsingin kaupungin myöntämiä palveluseteleitä. Muutos ei vaikuta kriteereihin, joilla palveluseteleitä myönnetään asiakkaille.
Lue uutinen aiheesta


Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Helsingin kaupungin myöntämiä palveluseteleitä käytetään PSOP-järjestelmän (palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä) kautta.

Lue lisää PSOP-järjestelmässä olevista palveluseteleistä:

Miten toimia kun minulle on myönnetty palveluseteli?

Asiakas tai hänen omaisensa tai muu edustaja ottaa yhteyttä haluamaansa kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Yhdessä he tekevät keskinäisen sopimuksen, johon kirjoitetaan sovitut asiat ja oikeudet sekä velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Palvelusetelin arvo

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja asiakkaalta asiakkaan omavastuuosuuden. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka hän maksaa itse.

Palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus voi vaihdella.

Mistä saan tietoa palveluntuottajista?

Palvelusetelituottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista on koottu listat, joista osa löytyy jo parastapalvelua.fi-osoitteesta ja osa vielä toistaiseksi Helsingin kaupungin sivuilta.

Palvelusetelin käyttöä säätelevä laki

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1311/2003 (pykälä 12 § muutettu 570/2009).

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. 

Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus.

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko) kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.JAA
17.12.2019 14:44