Suoraan sisältöön

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on kuntalaiselle annettu rahanarvoinen maksusitoumus. Asiakas voi päättää, käyttääkö palveluseteliä ja käyttäessään voi valita palvelusetelituottajan. 

Tuottajia ei kilpailuteta, vaan kaikki palveluntuottajat, jotka täyttävät kunnan antamat kriteerit, voivat hakeutua palveluntuottajiksi. Kunta hyväksyy palveluntuottajat.

Kunta voi myöntää palvelusetelin asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelusetelin saatuaan asiakas valitsee, käyttääkö palveluseteliä vai kunnan omaa palvelua. 

Asiakkaan ja palvelutuottajan välillä on sopimussuhde, jota säätelevät kuluttajaoikeuden säännökset. Asiakas maksaa palveluntuottajalle tuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Vammaispalvelun asumispalvelussa ja henkilökohtaisessa avussa asiakas ei maksa omavastuuosuutta.

Valtakunnallisen Parasta palvelua -sivuston verkkopalvelussa voi hallinnoida palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita. Palvelusetelijärjestelmä PSOP on sijoitettu Parasta palvelua -verkkopalvelun sivuille.

Järjestelmää käyttävät asiakkaat, tuottajat ja kuntatoimijat. Tutustu uuteen verkkopalveluun osoitteessa parastapalvelua.fi

Palveluntuottajan hakuprosessikoulutus ja hakuklinikka: Vaikeavammaisten päivätoiminta, rintamaveteraanien avokuntoutus, fysioterapia ja lymfaterapia. Tutustu hakeutumisohjeeseen täältä!

 JAA
10.02.2020 13:07