Suoraan sisältöön

Kunnan rooli

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluseteleistä ja niiden arvoista. Kunnalla on palvelun laadun valvontavelvollisuus ja oikeus tehdä tarkistuskäyntejä yrittäjien tiloihin. 

Kuntakäyttäjä käyttää PSOP-järjestelmää palvelusetelien hallinnoimiseen.

PSOP-järjestelmässä 

  • tehdään palveluseteli    
  • seurataan palveluntuottajien kirjaamia tapahtumia   
  • hyväksytään palveluntuottajat   
  • seurataan tilityksien toteutumista tuottajille   
  • seurataan palveluseteliasiakkaiden reklamaatioita

Järjestelmästä saa tuottajien yhteystiedot ja esimerkiksi tietoja asiakkaiden hoitotapahtumien toteutumisesta.

Helsingin kaupunki on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelusetelituottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa kunnan asiakirjojen käsittelystä säädettyjä toimintatapoja.

Jos asiakas ostaa palveluntuottajalta omalla rahallaan muuta kuin palvelusetelillä korvattavaa palvelua, sovelletaan siihen kuluttajansuojalakia.

*****

Helsingin tietokeskuksen Palvelusetelit ja eriarvoisuus -tutkimuksessa on selvitetty palvelusetelikäytännön mahdollisia eriarvoistavia vaikutuksia.

Palvelusetelit ja eriarvoisuus (Pekka Borg)
Julkaistu 14.12.2016. Tutkimuksia 2016:7, julkaisu

Tietokeskuksen uutinen aiheesta.

 

 JAA
16.03.2018 13:00