Suoraan sisältöön

Kunnan rooli

Kallion virastotalo

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluseteleistä ja niiden arvoista. Kunnalla on palvelun laadun valvontavelvollisuus ja oikeus tehdä tarkistuskäyntejä yrittäjien tiloihin. 

Kuntakäyttäjä käyttää Effector-järjestelmää palvelusetelien hallinnoimiseen, palveluntuottajat ja asiakkaat puolestaan käyttävät palse.fi-portaalia.

Effector-järjestelmässä 

  • tarkastetaan ja hyväksytään palveluntuottajien hakemukset
  • tehdään palveluseteli    
  • seurataan palveluntuottajien kirjaamia tapahtumia
  • luodaan raportteja toiminnan seurantaa ja johtamista varten

Järjestelmästä saa tuottajien yhteystiedot ja esimerkiksi tietoja asiakkaiden hoitotapahtumien toteutumisesta.

Helsingin kaupunki on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelusetelituottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa kunnan asiakirjojen käsittelystä säädettyjä toimintatapoja sekä Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitteen ehtoja.

Jos asiakas ostaa palveluntuottajalta omalla rahallaan muuta kuin palvelusetelillä korvattavaa palvelua, sovelletaan siihen kuluttajansuojalakia.07.02.2020 14:09