Lue lisää Helsingin palvelusetelistä

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on maksusitoumus, joka voidaan myöntää kuntalaiselle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Miten haen palveluseteliä?

Ota yhteyttä tarvitsemasi palvelusetelin mukaiseen Helsingin kaupungin sosiaali- tai terveyspalveluun, joka vastaa palvelujen järjestämisestä.

Uusia palveluseteleitä käyttöön lääkäripalveluissa

Helsinki ottaa käyttöön uusia palveluseteitä seuraavissa palveluissa:
- äitiysneuvolan lääkärintarkastus ja synnytyksen jälkitarkastus
- lastenneuvolan lääkärintarkastus
- kouluterveydenhuollon lääkärintarkastus
- opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus
- kutsuntatarkastus.
Hakeutuminen palveluntuottajaksi uusiin seteleihin alkaa 30.11.2020.