Hoppa till innehållet

På väg till vaccinationen

Det finns fem vaccinationspunkter i Helsingfors:

Busholmen
Gamlas
Kvarnbäcken
Malm
Mässcentrum

Dessutom finns det två vaccinationsställen för äldre som enbart betjänar med tidsbokning:

Gustafsgårds seniorcenter
Dals sjukhus

Hur kommer jag till vaccinationspunkten?

Du kan komma till vaccinationsenheten med bil, cykel, kollektivtrafik.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.3.2021–30.6.2022. För att få FPA-ersättning för taxiresan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för.
Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna. Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

  • Kom inte till vaccinationen ifall du har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.
  • Kom inte till vaccinationen ifall du har förordnats i karantän. Ifall du nyligen har varit utomlands ska du följa hälsosäkerhetsanvisningarna som gäller inresa till Finland. Se här hur du skall gå till väga när du anlänt till Finland.
  • Klä dig så att det är lätt att komma åt din axel.
  • Var förberedd på att bevisa din identitet t.ex. med ett identitetskort och ta fram det medan du väntar.
  • Använd ansiktsmask.
  • Ta hand om handhygienen.
  • Håll ett säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Undvik att använda starka dofter.
  • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

Obs! Kom till vaccinationen punktligt. Det finns inga skilda väntsalar vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret. Kom ihåg att dricka tillräckligt före vaccinationen.


Vaccin som är i bruk

Modernas vaccin används för 12 år fyllda och äldre flickor och kvinnor samt män som fyllt 30 år. Pfizers vaccin används för 12-åringar och äldre. Vaccinet Biontech-Pfizerin Comirnaty ges till 5-11-åringar.

Korsanvändning av Pfizer- och Moderna-vaccinen är säkert och ger minst lika bra eller till och med bättre skydd än med bara ett vaccinpreparat.

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Coronavaccination för barn och ungdomar

Minderåriga kan själv besluta om de vill bli vaccinerade om hälsovårdspersonalen bedömer att de är förmögna att fatta beslut om detta utifrån sin ålder och utvecklingsnivå. Situationen bedöms vid vaccinationspunkten. Om den unga personen inte är förmögen att själv besluta om vaccinationen behövs båda vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen. Samtyckesblanketten finns på THL:s sidor här.

Läs mer om vaccination för barn och unga


Busholmen


Adress: Stillahavsgatan 6 L3, 00220 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16 och tis, tor kl. 8.15–18
Öppettider utan tidsbokning: mån–fre kl. 8.30–15.30

Obs! Man får första och andra coronavaccindosen med eller utan tidsbokning. Tredje vaccindosen får man endast med tidsbokning.

Fästing- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning vid Busholmens vaccinationspunkt onsdagar och torsdagar kl. 10–15.
Ytterligare information

Man ska boka tid för vaccineringen mot säsongsinfluensan.
Läs mera: Influensavaccination för Helsingforsbor 2021

Till Busholmens vaccinationspunkt åker du med spårvagn 9 och nu också med spårvagn 7.

Kliv av vid hållplatsen Uppropskontoret, därifrån är det cirka 350 m promenadväg.
Om du kommer med metro är det cirka en kilometer promenadväg från Gräsvikens metrostation.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Busholmen

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över Busholmens vaccinationspunkt.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Gamlas

Adress: Kaustbystigen 6A, 00420 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16 och tis, tor kl. 8.15–18
Öppettider utan tidsbokning: mån–fre kl. 8.30–15.30

Obs! Man får första och andra coronavaccindosen med eller utan tidsbokning. Tredje vaccindosen får man endast med tidsbokning.

Man ska boka tid för vaccineringen mot säsongsinfluensan.
Läs mera: Influensavaccination för Helsingforsbor 2021

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över Busholmens vaccinationspunkt.

Tillgänglighet

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett (2 st) på samma plan som servicepunkten.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.
Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
Rutten till ingången är skyltad.


Kvarnbäcken

Metropolias campus
Adress: Kvarnbäcksvägen 1 , 00920 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16 och tis, tor kl. 8.15–18
Öppettider utan tidsbokning: mån–fre kl. 8.30–15.30

Obs! Man får första och andra coronavaccindosen med eller utan tidsbokning. Tredje vaccindosen får man endast med tidsbokning.

Man ska boka tid för vaccineringen mot säsongsinfluensan.
Läs mera: Influensavaccination för Helsingforsbor 2021

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Kvarnbäcken

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna. Du kan förstora kartan genom att klicka på den. Det finns en skild karta över parkeringsplatserna som du kan se genom länken nedan.

Se karta med parkeringsplatserna i Kvarnbäcken (pdf)

  • Obs! Utrymmena längs Kvarnbäcksvägen är menade för handikapparkering.

Karta över vaccinationspunkten på Kvarnbäcken.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Dörren öppnas med dörröppnare som finns på väggen.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Malm

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto
Adress: Gamla Helsingevägen 5 / Ladugårdsvägen 16, 00700 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16 och tis, tor kl. 8.15–18
Öppettider utan tidsbokning: mån–fre kl. 8.30–15.30

Obs! Man får första och andra coronavaccindosen med eller utan tidsbokning. Tredje vaccindosen får man endast med tidsbokning.

Man ska boka tid för vaccineringen mot säsongsinfluensan.
Läs mera: Influensavaccination för Helsingforsbor 2021

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Malm

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Malm.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en toalett på våning 1.
Inomhus finns över 20 mm höga trösklar.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Mässcentrum / Messukeskus

Översta nivån av Mässcentrumet, dörr 5.6

Mässcentrumets vaccinationspunkt.

Obs!
Vaccinationspunkten ligger inte på samma ställe som Mässcentrumets tidigare vaccinationspunkt.

Se kartan över entréns placering på Mässcentrumets webbplats.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Mässcentret.

Adress: Bangårdsvägen 17/dörr 5.6, 00520 Helsingfors
Öppettider: mån–tor kl. 8–20, fre kl. 8–16 och lö kl. 9–17.
Öppettider utan tidsbokning: mån–tor kl. 8.30–19.30, fre kl. 8.30–15.30 och lör kl. 9.30–16.30

Obs! Man får första och andra coronavaccindosen med eller utan tidsbokning. Tredje vaccindosen får man endast med tidsbokning.

Man kan för tillfället inte boka tid till influensavaccination i Mässcentrumet.

Ingången till vaccinationspunkten, dörr 5.6, ligger på översta nivån av Mässcentrumet. Om du behöver en tillgänglig passage, läs anvisningarna: Tillgänglig passage från Böle station till vaccinationspunkten

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den. Mässcentrets parkeringshus har en timmes gratis parkering. Vänligen notera att det kan finnas rusning. 


Kollektivtrafikförbindelser till Mässcentrum

Till Mässcentret åker du med spårvagn 2, 7 och 9 eller med lokaltåg. Alla tåg stannar i Böle. Du kommer till Mässcentrumet också med bussarna 69, 506 och 848 som kör på Bangårdsvägen.

Anvisningar för personer som kommer med spårvagn

Alternativ 1: Stig av på Järnvägsmannagatan vid hotellet Holiday Inn. Gå längs Järnvägsmannagatan mot Bangårdsvägen. Sväng höger i hörnet av Mässcentrumet vid Haaga Helia och fortsätt norrut längs Bangårdsvägen. Vägen lutar svagt neråt och på din högra sida, till höger om parkeringshusets underfartstunnel, finns en trappa. Gå uppför trappan till den översta nivån. Du kommer till hall 5 och framför vaccinationspunktens dörr 5.6.

Alternativ 2: Stig av på Klockbron på Banmästargatan och gå rakt norrut tills du kommer till hotellet Holiday Inn. Fortsätt då, såsom i alternativet 1.

Anvisningar för personer som kommer med buss

Bussarna 69, 506 och 848 går längs Bangårdsvägen. Stig av vid Mässcentrumet, vid hållplatsen Växlargatan. Fortsätt Bangårdsvägen framåt mot norr. Vägen lutar svagt neråt och på din högra sida, till höger om parkeringshusets underfartstunnel, finns en trappa. Gå uppför trappan till den översta nivån. Du kommer till hallen 5 och framför vaccinationspunktens dörr 5.6.

Tillgänglig passage från Böle station till vaccinationspunkten

Följ Böle stationsplats skyltar för coronavaccination till Bangårdsvägen. Följ gång- och cykelvägen vid Bangårdsvägen förbi Haaga-Helia. Vägen lutar neråt. Sväng höger till underfartstunneln, ovanför vilken det finns skylten ’Pysäköintitalo’ (Parkeringshus), och du kommer till ett gårdsområde. På din vänstra sida finns ett parkeringshus. Gå in och följ skyltarna för coronavaccination till hissen. Ta hissen till parkeringshusets fjärde våning. Du kommer till den översta nivån, till början av gång- och cykelvägen. Gå framåt, mot Bangårdsvägen. Sväng före trafikljuset till vänster till hall 5 där vaccinationspunkten ligger. Passagen från parkeringshuset till vaccinationspunktens dörr är cirka 400 meter lång.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Klienthandledaren öppnar dörren vid behov.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Vaccinationsställen för äldre

Gustafsgårds seniorcenter

Vaccinationsstället i Gustafsgården betjänar Helsingforsbor som fyllt 60 år eller äldre än det enbart med tidsbokning.
Adress: Åldermansvägen 32, nedre salen K
Öppet enbart med tidsbokning: mån.–tor. kl. 12–18

Se kollektivtrafikförbindelser till Gustafsgårds seniorcenter i Reseplaneraren

Karta över Gustafsgårds vaccinationspunkt.

Dals sjukhus

Vaccinationsstället på Dals sjukhus betjänar Helsingforsbor som fyllt 60 år eller äldre än det enbart med tidsbokning.
Adress: Läkaregatan 8, byggnad 4
Öppet enbart med tidsbokning: mån.–tor. kl. 15–19, fre. kl. 15–18

Se kollektivtrafikförbindelser till Dals sjukhus i Reseplaneraren

Karta över Dals sjukhus vaccinationspunkt.
14.01.2022 17:00