Hoppa till innehållet

På väg till vaccinationen

Det finns fyra vaccinationspunkter i Helsingfors:

Busholmen
Gamlas
Malm
Östra centrum

Hur kommer jag till vaccinationspunkten?

Du kan komma till vaccinationspunkten med bil, cykel, kollektivtrafik eller gående.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna transportmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda allmänna transportmedel eller om de saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.3.2021–31.12.2022. För att få FPA-ersättning för resan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för. Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna. Kom ihåg följande saker när du kommer till vaccinationspunkten:

  • Kom inte till vaccinationen ifall du har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.
  • Klä dig så att det är lätt att komma åt din axel.
  • Var förberedd på att bevisa din identitet t.ex. med ett identitetskort och ta fram det medan du väntar.
  • Använd ansiktsmask.
  • Ta hand om handhygienen.
  • Håll ett säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Undvik att använda starka dofter.
  • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.
  • Ifall du nyligen har varit utomlands ska du följa hälsosäkerhetsanvisningarna som gäller inresa till Finland. Se här hur du skall gå till väga när du anlänt till Finland.

Obs! Vänligen kom till vaccinationen vid din egen tid. Du ska inte komma för tidigt. Det finns inga skilda väntsalar vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret. Kom ihåg att dricka tillräckligt före vaccinationen.

Obs! Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask vid vaccinationspunkterna.

Se ocksåAtt få vaccinet: till vem och när?


Vaccin som är i bruk

Pfizers vaccin (30 mikrogram/dos) används för 12 år fyllda. Pfizers vaccin (10 mikrogram/dos) används för 5-11-åringar. Comirnaty Omicron BA.1-vaccinet används som boosterdos för 12 år fyllda. Comirnaty Omicron BA.4–5-vaccinet används som boosterdos för 12 år fyllda.

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Coronavaccination för barn och ungdomar

Minderåriga kan själv besluta om de vill bli vaccinerade om hälsovårdspersonalen bedömer att de är förmögna att fatta beslut om detta utifrån sin ålder och utvecklingsnivå. Situationen bedöms vid vaccinationspunkten. Om den unga personen inte är förmögen att själv besluta om vaccinationen behövs båda vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen. Samtyckesblanketten finns på THL:s sidor.

Läs mer om vaccination för barn och unga


Busholmen


Adress: Stillahavsgatan 6 L3, 00220 Helsingfors
Öppettider: må, on, fr kl. 8–16 och ti, to kl. 8–18 och lö 12.11, lö 26.11 samt lö 3.12 kl. 9–17
Öppettider utan tidsbokning: må, on, fr kl. 8.30–15.30 och ti, to kl. 8.30–17.30
Obs! Du måste boka tid till höstens boosterdos.

TBE- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning på vardagar kl. 9–15.

Obs! Kontakta din hälsostation först per telefon eller via Maisa. För TBE-vaccinet behöver du ett recept och vaccinmedel som du själv köper på apoteket.

Till Busholmens vaccinationspunkt åker du med spårvagnarna 9 och 7.
Kliv av vid hållplatsen Uppropskontoret, varifrån det är det cirka 350 m promenadväg.
Om du kommer med metro är det cirka en kilometer promenadväg från Gräsvikens metrostation.
Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Busholmen

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över Busholmens vaccinationspunkt.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Malm

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto
Adress: Gamla Helsingevägen 5 / Ladugårdsvägen 16, 00700 Helsingfors
Öppettider: må, on, fr kl. 8–16 och ti, to kl. 8–18 och lö 12.11, lö 26.11 samt lö 3.12 kl. 9–17
Öppettider utan tidsbokning: må, on, fr kl. 8.30–15.30 och ti, to kl. 8.30–17.30
Obs! Du måste boka tid till höstens boosterdos.

TBE- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning på vardagar kl. 9–15.

Obs! Kontakta din hälsostation först per telefon eller via Maisa. För TBE-vaccinet behöver du ett recept och vaccinmedel som du själv köper på apoteket.

Till Malms vaccinationspunkt kan du ta dig med K- och I-tåg samt buss.
Stig av vid Malms tågstation, varifrån det är ca 1 km promenad.
När man kommer med buss är det ca 150-450 m att gå från busstationerna.
Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten i Malm

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Malm.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en toalett på våning 1.
Inomhus finns över 20 mm höga trösklar.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Östra centrum

Adress: Östergatan 1-7, 2. våningen, 00930 Helsingfors
Öppettider: må, on, fr kl. 8–16 och ti, to kl. 8–18 och lö 12.11, lö 26.11 samt lö 3.12 kl. 9–17
Öppettider utan tidsbokning: må, on, fr kl. 8.30–15.30 och ti, to kl. 8.30–17.30
Obs! Du måste boka tid till höstens boosterdos.

TBE- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning på vardagar kl. 9–15.

Obs! Kontakta din hälsostation först per telefon eller via Maisa. För TBE-vaccinet behöver du ett recept och vaccinmedel som du själv köper på apoteket.

Östra centrums vaccinationspunkt finns på 2:a våningen i köpcentret Itis. Ingången till vaccinationspunkten finns vid köpcentrets bussterminal, nära Östra centrums metrostation. Vaccinationspunkten har en egen ingång utomhus, i slutet av Kundgatans bro för lätt trafik.

Du kommer till Östra centrums vaccinationspunkt med metro och buss. När du kommer med metro är det ungefär 100 m promenadväg. Från busshållplatserna är promenadvägen ungefär 150-350 m.

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Östra centrum.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på 2. våningen. Det finns hissar vid in- och utgångarna.
Det har installerats ramper på trösklarna, så att t.ex. personer med rullstol kan ta sig fram. 
Servicestället har en toalett på våning 2 som är märkt tillgänglig.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.
Det finns tydliga skyltar vid ingången.
Det finns en taxistolpe nära in- och utgångarna.


Gamlas

Adress: Kaustbystigen 6 B, 00420 Helsinki
Öppettider: må, on, fr kl. 8–16 och ti, to kl. 8–18 och lö 12.11, lö 26.11 samt lö 3.12 kl. 9–17
Öppettider utan tidsbokning: må, on, fr kl. 8.30–15.30 och ti, to kl. 8.30–17.30
Obs! Du måste boka tid till höstens boosterdos.

TBE- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning på vardagar kl. 9–15.

Obs! Kontakta din hälsostation först per telefon eller via Maisa. För TBE-vaccinet behöver du ett recept och vaccinmedel som du själv köper på apoteket.

Du kommer till Gamlas vaccinationspunkt med tåg P eller buss. Stig av tåget vid Gamlas tågstation och gå ungefär 300 m.
När du kommer med buss är det ungefär 350 m promenadväg från hållplatsen Kantelevägen 8.

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Gamlas.

Tillgänglighet

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till ingången.
Vid servicepunkten finns tillgängliga toaletter (2 st) på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.
Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
Rutten till ingången är skyltad.10.11.2022 08:32