Hoppa till innehållet

På väg till vaccinationen

Det finns fyra vaccinationspunkter i Helsingfors:

Busholmen
Kvarnbäcken
Malm
Mässcentrum / Messukeskus

Hur kommer jag till vaccinationspunkten?

Du kan komma till vaccinationsenheten med bil, cykel, kollektivtrafik.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.2.-31.12.2021. För att få FPA-ersättning för taxiresan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för.
Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna. Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom inte till vaccinationen ifall du har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.
 • Klä dig så att det är lätt att komma åt din axel.
 • Var förberedd på att bevisa din identitet t.ex. med ett identitetskort och ta fram det medan du väntar.
 • Använd ansiktsmask.
 • Ta hand om handhygienen.
 • Håll ett avstånd på minst två meter till andra.
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

Obs! Kom till vaccinationen punktligt. Det finns inga skilda väntsalar vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret. Kom ihåg att dricka tillräckligt före vaccinationen, speciellt under heta dagar!


Obs! Vaccinationsrätten för personer som löper risk för svår coronavirussjukdom kontrolleras vid vaccinationspunkterna i Kanta-tjänsten eller Helsingfors patientdatasystem. Ifall personen inte är kund vid Helsingfors social- och hälsovårdssektor, eller det inte finns åtkomst till informationen i Kanta, ombes man att bevisa sjukdomen eller tillståndet som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom på annat sätt, med hjälp av till exempel en kopia av journalen.


Vaccin som är i bruk

Pfizers vaccin används för tillfället för 16-64-åringar.

AstraZenecas vaccin ges för tillfället till personer som är 65 år och äldre. Personer som är 65 år och äldre kan välja Pfizers vaccin istället för AstraZenecas vaccin när de bokar sin första vaccintid.

 • I den elektroniska tidsbokningen kan man välja Pfizer-vaccinet när man väljer vaccinationspunkt.
 • I telefontidsbokningen görs valet genom att säga att man vill ha Pfizer-vaccinet.

OBS! Det är inte möjligt att välja vaccin vid vaccinationspunkten.

Om en person som är 65 år eller äldre har fått en första dos av AstraZeneca, sker även boostervaccinationen fortfarande med AstraZeneca. Också Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar detta.

Om en person vägrar att ta en andra dos av AstraZenecas vaccin, kan hen få Pfizers vaccin istället, om hen så önskar. Då måste man förbereda sig på att den nya tiden flyttas fram, vilket innebär att tiden mellan vaccinationerna blir längre än 12 veckor. Vid byte av vaccintyp ska man avboka den befintliga tiden via tidsbokningsnumret och be om en ny tid för vaccinering med Pfizers vaccin.

Byte av vaccintyp är möjligt från och med den 24 maj 2021. Man kan inte byta vaccintyp vid vaccinationspunkten.

Byte av vaccintyp för den andra vaccindosen är för tillfället inte möjligt via det elektroniska tidsbokningssystemet.

Obs! 65-åringar och äldre som getts den första dosen av AstraZenecas coronavirusvaccin kan förkorta intervallen mellan vaccindoserna. Intervallen kan förkortas från nuvarande tolv veckor till åtta veckor. Intervallen kan endast ändras per telefon. Om man vill förkorta intervallen ska man ringa tidsbeställningen för coronavaccin, tfn 09 310 46300.
Läs mer: Intervallen mellan vaccindoserna för AstraZenecas vaccin kan förkortas till åtta veckor


Ytterligare information om boostervaccination

Enligt försiktighetsprincipen ges AstraZeneca-vaccinet inte till personer som fyllt 65 år och som tidigare haft sinustrombos, dvs. ventrombos i hjärnan, eller heparininducerad trombocytopeni (HIT).

Läs mer om AstraZeneca-vaccinet här

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Obs! Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.


Busholmen


Adress: Stillahavsgatan 6 L3, 00220 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Öppettider tors 24.6 kl. 8.15–16, fre 25.6 stängt, lör 26.6 stängt.

Till Busholmens vaccinationspunkt åker du med spårvagn 9 och nu också med spårvagn 7.
Kliv av vid hållplatsen Uppropskontoret, därifrån är det cirka 350 m promenadväg.
Om du kommer med metro är det cirka en kilometer promenadväg från Gräsvikens metrostation.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Busholmen

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Busholmen.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Kvarnbäcken

Metropolias campus
Adress: Kvarnbäcksvägen 1 , 00920 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Öppettider tors 24.6 kl. 8.15–16, fre 25.6 stängt, lör 26.6 stängt.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Kvarnbäcken

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna. Du kan förstora kartan genom att klicka på den. Det finns en skild karta över parkeringsplatserna som du kan se genom länken nedan.

Se karta med parkeringsplatserna i Kvarnbäcken (pdf)

 • Obs! Utrymmena längs Kvarnbäcksvägen är menade för handikapparkering.
 • Obs! 17.5-21.6 är endast en del av Sportkvarnens parkeringsplatser i användning och det finns därför begränsat med parkeringsutrymme. Vi rekommenderar att du använder kollektivtrafik.

Karta över vaccinationspunkten på Kvarnbäcken.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Dörren öppnas med dörröppnare som finns på väggen.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Malm

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto
Adress: Gamla Helsingevägen 5 / Ladugårdsvägen 16, 00700 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Öppettider tors 24.6 kl. 8.15–16, fre 25.6 stängt, lör 26.6 stängt.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Malm

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Malm.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Mässcentrum / Messukeskus

Mässcentrum/ Messukeskus, norra ingången
Adress: Bangårdsvägen 17, 00520 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Öppettider tors 24.6 kl. 8.15–16, fre 25.6 stängt, lör 26.6 stängt.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Mässcentret

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Mässcentrets parkeringshus har fri parkering i två timmar. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Mässcentret.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Dörren öppnas med dörröppnare som finns på väggen.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.

Kollektivtrafikförbindelser till Mässcentrum

Till Mässcentret åker du med spårvagn 2 och 7 eller med lokaltåg. Alla tåg stannar i Böle. Du kommer till Mässcentrumet också med bussarna 69, 506 och 848 som kör på Bangårdsvägen.

Obs. På grund av gatuarbete kör spårvagn 9 en avvikande rutt 17.5-11.7 och stannar då inte vid Mässcentrets hållplats.

Kolla kollektivtrafikförbindelserna till Mässcentrums vaccinationspunkt i Reseplaneraren

Anvisning för dem som kommer med spårvagn

Alternativ 1: Kliv av på Järnvägsmannagatan vid Holiday Inn-hotellet. Gå några tiotal meter österut och vänd till vänster till Banmästargatan. Fortsätt utför backen tills gatan slutar, och du kommer till Mässcentrums servicedörr 7.17. Vänd nu till höger och gå runt hela Mässcentrum tills du kommer till husets norra sida. Följ skyltarna där.

Alternativ 2: Kliv av på Klockbron på Banmästargatan och gå direkt norrut tills du kommer till underhållsdörren 7.17. Fortsätt sedan som i alternativ 1.

Anvisning för dem som kommer med buss

Bussarna 69, 506 och 848 kör Bangårdsvägen. Kliv av vid Mässcentrum vid busshållsplatsen med namnet Växlargatan. Gå gångvägen norrut och fortsätt till undergången. Vänd i tunneln till höger och fortsätt vidare tills du kommer till gårdsområdet i Mässcentrum. Fortsätt direkt framåt tills du kommer till norra ingången, alltså Mässparkens ingång där du kommer fram till vaccinationspunkten.

Anvisning för dem som kommer med lokaltåg

Kliv av på Böle station. På stationen finns det vägvisning till Mässcentrum.16.06.2021 14:16