Hoppa till innehållet

På väg till vaccinationen

Det finns fyra vaccinationspunkter i Helsingfors:

Busholmen
Kvarnbäcken
Malm
Mässcentrum / Messukeskus

Hur kommer jag till vaccinationspunkten?

Du kan komma till vaccinationsenheten med bil, cykel, kollektivtrafik.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.2.-31.12.2021. För att få FPA-ersättning för taxiresan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för.
Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna. Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

  • Kom inte till vaccinationen ifall du har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.
  • Klä dig så att det är lätt att komma åt din axel.
  • Var förberedd på att bevisa din identitet t.ex. med ett identitetskort och ta fram det medan du väntar.
  • Använd ansiktsmask.
  • Ta hand om handhygienen.
  • Håll ett avstånd på minst två meter till andra.
  • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

Obs! Kom till vaccinationen punktligt. Det finns inga skilda väntsalar vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret.


Obs! Vaccinationsrätten för personer som löper risk för svår coronavirussjukdom kontrolleras vid vaccinationspunkterna i Kanta-tjänsten eller Helsingfors patientdatasystem. Ifall personen inte är kund vid Helsingfors social- och hälsovårdssektor, eller det inte finns åtkomst till informationen i Kanta, ombes man att bevisa sjukdomen eller tillståndet som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom på annat sätt, med hjälp av till exempel en kopia av journalen.


Vaccin som är i bruk

Pfizers vaccin används för tillfället för 16-64-åringar.

AstraZenecas vaccin används för tillfället för personer som fyllt 65 år och äldre. Från och med måndagen 3.5 kan 65-åringar och äldre välja Pfizer-vaccinet istället för AstraZeneca-vaccinet. Valet kan göras då man bokar tid beroende på tillgången på vaccin:

  • I den elektroniska tidsbokningen kan man välja Pfizer-vaccinet när man väljer vaccinationspunkt.
  • I telefontidsbokningen görs valet genom att säga att man vill ha Pfizer-vaccinet.

OBS! Det är inte möjligt att välja vaccin vid vaccinationspunkten.

Valet gäller den första dosen för 65-åringar och äldre. Om du som 65-åring eller äldre har fått din första dos av AstraZeneca-vaccinet, kommer boostervaccinet också att vara AstraZeneca.

Ytterligare information om boostervaccination

Enligt försiktighetsprincipen ges AstraZeneca-vaccinet inte till personer som fyllt 65 år och som tidigare haft sinustrombos, dvs. ventrombos i hjärnan, eller heparininducerad trombocytopeni (HIT).

Läs mer om AstraZeneca-vaccinet här

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Obs! Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.


Busholmen


Adress: Stillahavsgatan 6 L3, 00220 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Vaccinationspunkten är stängd lördagen 1.5.2021 och skärtorsdagen 13.5.2021.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Busholmen

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Busholmen.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Kvarnbäcken

Metropolias campus
Adress: Kvarnbäcksvägen 1 , 00920 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Vaccinationspunkten är stängd lördagen 1.5.2021 och skärtorsdagen 13.5.2021.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Kvarnbäcken

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatserna.Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Kvarnbäcken.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Dörren öppnas med dörröppnare som finns på väggen.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Malm

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto
Adress: Gamla Helsingevägen 5 / Ladugårdsvägen 16, 00700 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Vaccinationspunkten är stängd lördagen 1.5.2021 och skärtorsdagen 13.5.2021.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Malm

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Malm.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Mässcentrum / Messukeskus

Mässcentrum/ Messukeskus, norra ingången
Adress: Bangårdsvägen 17, 00520 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, fre kl. 8.15–16, tis och tors kl. 8.15–20.00, lör 9.15–17.00
Obs! Vaccinationspunkten är stängd lördagen 1.5.2021 och skärtorsdagen 13.5.2021.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Mässcentret

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Mässcentrets parkeringshus har fri parkering i två timmar. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Mässcentret.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Dörren öppnas med dörröppnare som finns på väggen.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.07.05.2021 14:36