Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor om coronavaccination

Var och när ges coronavaccinet?
Vem vaccineras i Helsingfors?
Varför och hur ges coronavaccinet?
Coronavaccinets skydd och säkerhet
AstraZenecas coronavirusvaccin
Social- och hälsovårdspersonalen
Äldre och övriga riskgrupper
Den övriga befolkningen
Mer information

Var och när ges coronavaccinet?

Hur kan man få coronavaccinet?

Coronavaccinet ges enbart vid vaccinationpunkter med tidsbokning. För tillfället vaccineras personal inom social- och hälsovården, personer som i år fyller 70 år och äldre samt deras närståendevårdare, personer som i år fyller 25-69 år, 16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1) samt 16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 2).

Boka tid på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8-18. Numret har en återuppringningstjänst. Ifall ingen svarar på numret, sparas ditt nummer och du blir uppringd inom några dagar. Vi ringer tillbaka även under kvällar och veckoslut. Närståendevårdare kan tillfället boka tid endast via telefon.

Kolla här sjukdomar och tillstånd som orsakar mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom

Kolla här sjukdomar och tillstånd som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom

Var ges coronavaccinet?

Coronavaccinet ges vid vaccinationspunkter i Helsingfors:

 • Busholmen (Stillahavsgatan 6)
 • Malm (Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Gamla Helsingevägen 5)
 • Kvarnbäcken (Metropolias campus, Kvarnbäcksvägen 1)
 • Mässcentrum (Bangårdsvägen 17/ Mässparkeringen, norra ingången)

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna.

Syns vaccinationspunkterna i tidsbokningssystemet?

Jo, vaccinationspunkterna syns i tidsbokningssystemet. I samband med tidsbokningen kan du välja vid vilken vaccinationspunkt du vill vaccineras. Du kan även ändra vaccinationspunkten. Ifall du bokat tid på nätet ska du ändra vaccinationspunkten på nätet. Ifall du bokat tid per telefon skall du ändra vaccinationspunkten per telefon.

När får jag coronavaccinet?

Finlands befolkning vaccineras i så snabbt takt som det går att få tillgång till vaccinet. Enligt coronastrategin ges vaccinet i första hand till de personer som arbetar inom social- och hälsovården och sköter coronapatienter eller arbetar på vårdhem. Därefter ges vaccinet åt äldre och personer med sjukdomar som predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom. Efter det ges vaccinet år resten av befolkningen.

Vaccination av alla som vill ha vaccinet kommer att ta flera månader. Vaccinationens framskridande beror på hur snabbt läkemedelsföretagen kan producera och distribuera vaccinen.

Vilken grupp är den nästa som vaccineras?

För tillfället vaccineras personal inom social- och hälsovården, personer som i år fyller 70 år och äldre samt deras närståendevårdare, personer som i år fyller 25-69 år, 16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1) samt 16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 2). Som näst inbjuds under 25-åringar från resten av befolkningen. 

Vem vaccineras i Helsingfors? 

Alla som bor i Helsingfors vaccineras i Helsingfors, när personen är i tur att vaccineras. En person från en annan kommun och utlänningar som stannar länge i Helsingfors kan vaccineras vid Helsingfors vaccinationspunkter enligt vaccinationsordningen, men annars sker vaccinationen vid hemkommunen. Utlandsfinländare kan också vaccineras i Helsingfors om personen står i tur för vaccination enligt den finska vaccinationsordningen. Vaccin ges inte till turister eller andra som besöker Helsingfors under en kort tidsperiod.

Vid vaccination måste reglerna för att komma till Finland följas. Vaccinationen kan fås när den frivilliga karantänen har upphört eller personen fått ett negativt resultat från ett coronatest som tagits 72 timmar efter inträde till landet. Se här hur du skall gå till väga när du anlänt till Finland.

Hälsovårdens personal som behandlar coronapatienter eller arbetar inom de äldres dygnetruntvård vaccineras vid Helsingfors vaccinationspunkter. Social- och hälsovårdens personal får inbjudan till vaccination via sin chef.   

Hur får jag information om vaccinationer?

Du kan läsa mer om tidtabellen för coronavaccinationer och målgrupperna bland annat på adresserna coronavaccination.hel.fi och hel.fi, i tryckta medier, på Helsingfors stads sociala medier samt vid social- och hälsovårdens verksamhetsställen.

Var ser jag den bokade vaccinationstiden?

En bokad vaccinationstid syns i tidsbokningssystemet på adressen coronavaccinbokning.fi. Du får även ett e-postmeddelande eller textmeddelande om de bokade tiderna. I meddelandet finns även information om hur du ändrar på eller avbokar den bokade tiden. Vid behov kan du även ringa och fråga om tiden på numret 09 310 46300 vardagar kl. 8-18.

Var får jag information om vaccinationen om jag inte använder internet?

Du får även information om vaccinationernas tidpunkter, ställen och tidsbokning i tidningar och via stadens rådgivningstjänster. Alla som är över 70 år får hem ett brev om vaccinationerna.

Vem får coronavaccinet?

Alla över 16-åriga som vill kommer att vaccineras mot coronaviruset. Coronavirusvaccin anskaffas för hela befolkningen i Finland. Vaccinationen är frivillig och gratis för alla – även för personalen inom hälsovården. 

Kan man bli utan ett vaccin?

Alla villiga kommer att få ett vaccin. Coronavirusvaccin anskaffas för hela befolkningen i Finland.

Kan man köa till en coronavaccination?

Det är inte möjligt att köa till en coronavaccination. Olika grupper vaccineras vid olika tillfällen, då grupperna i fråga kan boka tid och bli vaccinerade.

Får man en inbjudan till coronavaccinationen?

Man får inte en personlig inbjudan till coronavaccination. Information om vaccinationsgruppernas tidpunkter, ställen och tidsbokning kommer att publiceras på bland annat coronavaccination.hel.fi. Personer som fyllt 70 år och äldre kommer att få ett brev om vaccinationerna hem.

Hur har staden förberett sig på att vaccinationernas tidsbokningsnummer överbelastas?

Vi hoppas att den elektroniska tidsbokningen används så mycket som möjligt, men telefontjänsten är förstahandsval för många. Vi har förberett oss på överbelastning med ett stort personalantal.

Kan man boka vaccinationstid via hälsostationens tillbakaringningstjänst?

Man kan inte boka vaccinationstid via hälsostationens tillbakaringningstjänst. Tidsbokningen sker på adressen coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa tidsbokningsnumret 09 310 46300 vardagar kl. 8-18.

Hur försäkras det att personer vars tur det inte är att vaccineras inte får vaccinet?

Endast de som är i tur att få vaccinet får det. Vaccinationsrätten är något som kontrolleras vid vaccinationspunkten före vaccinet ges.

Kan man få andra vaccinationsdosen från en annan kommun?

Den andra vaccinationsdosen ges vid samma plats som den första.

Varför och hur ges coronavaccinet?

Varför ges coronavaccinet?

Med coronavaccinationer strävar vi att i första hand förhindra allvarliga sjukdomsfall orsakade av coronaviruset, förtidiga dödsfall och förlust av levnadsår samt att upprätthålla hälsovårdens bärkraft. Coronavaccinet skyddar mot coronavirussjukdom och särskilt mot dess allvarligare former. Det är inte ännu fullkomligt säkert huruvida coronavaccinet förhindrar att viruset sprids mellan människor. Vi får närmare information om det med tiden.

Med coronavaccinet vill man stoppa coronavirusepidemin. För att vi ska få slut på epidemin och i framtiden kunna återvända till en normal vardag vore det viktigt att var och en går och tar coronavaccinet när det blir ens tur.

Hur ges coronavaccinet?

Coronavaccinet ges vid vaccinationspunkterna enbart efter tidsbokning. Vaccinet ges av en yrkesperson inom hälsovården. Vaccinerna som är i bruk just nu kräver två doser. Du kan boka båda vaccinationstiderna samtidigt. Coronavaccinet ger bäst skydd ungefär en vecka efter den andra dosen.

Kan man själv välja vilket coronavaccin man får?

Det finns för närvarande två olika vacciner i Helsingfors. För tillfället ges AstraZeneca-vaccinet till 65-åringar och äldre. Pfizer-vaccinet används för 16-64-åringar. Personer som är 65 år och äldre kan välja Pfizers vaccin istället för AstraZenecas vaccin när de bokar sin första vaccintid. Vid tidsbokningen på webben kan man välja Pfizers vaccin i samband med valet av vaccinationspunkt. Vid tidsbokning per telefon görs valet genom att berätta att man vill ha Pfizers vaccin. Det är inte möjligt att välja vaccin på plats vid vaccinationspunkten.

Om en person som är 65 år eller äldre har fått en första dos av AstraZeneca, sker även boostervaccinationen fortfarande med AstraZeneca. Också Institutet för hälsa och välfärd  (THL) rekommenderar detta. Om en person vägrar att ta en andra dos av AstraZenecas vaccin, kan hen få Pfizers vaccin istället, om hen så önskar. Då måste man förbereda sig på att den nya tiden flyttas fram, vilket innebär att tiden mellan vaccinationerna blir längre än 12 veckor. Vid byte av vaccintyp ska man avboka den befintliga tiden via tidsbokningsnumret och be om en ny tid för vaccinering med Pfizers vaccin. Byte av vaccintyp är möjligt från och med den 24 maj 2021. Man kan inte byta vaccintyp vid vaccinationspunkten. Byte av vaccintyp för den andra vaccindosen är för tillfället inte möjligt via det elektroniska tidsbokningssystemet.

Får man ett intyg över coronavaccinationen?

Det nationella vaccinationsintyget finns tillgängligt på Mina Kanta-sidor fr.o.m. 26.5. Det nationella intyget innehåller information om personens mottagna coronavaccinationer. Du får intyget redan efter den första vaccinationen. Allas information finns inte på Mina Kanta-sidor, eftersom en del av vaccinationsuppgifterna ännu inte överförts. För närvarande finns cirka 70 procent av Helsingforsbornas vaccinationsuppgifter på Mina Kanta-sidor. 

I juli kommer ett gemensamt EU-coronaintyg att tas i bruk. Intyget innehåller information om coronavaccination, negativt testresultat och coronavirussmitta. Intyget kommer att finnas på Mina Kanta-sidorna.

Coronavaccinets skydd och säkerhet

Hur länge varar skyddet från vaccinet?

Varaktigheten på skyddet som coronavaccinen ger är inte ännu klart, eftersom vaccinen inte varit i bruk någon längre tid. Med tiden får vi mer information om behovet av eventuella boostervaccinationer.

Är coronavaccinationen säker?

Coronavaccinerna bedöms utgående från samma kriterier för kvalitet, säkerhet och effekt som andra läkemedelspreparat. Coronavaccinerna genomgår alla normala undersökningsskeden. Deras effektivitet och säkerhet har undersökts hos tiotusentals personer. Ett vaccin med försäljningstillstånd ska ge bästa möjliga skydd mot sjukdomen med så få biverkningar som möjligt.

Även om de nya vaccinerna testas grundligt, kan man aldrig helt utesluta sällsynta biverkningar för ett vaccin eller ett läkemedel. Eventuella mycket sällsynta biverkningar framkommer eventuellt först efter att en större grupp människor fått vaccinet. Myndigheterna uppföljer säkerheten hos vaccinen även efter att vaccinet tagits i bruk.

Hurdana symtom kan coronavaccinet orsaka?

De vanligaste symptomen efter vaccination är lokala reaktioner kring injektionsstället, såsom smärta, rodnad, värmekänsla och svullnad. Mycket vanliga verkningar är också förbigående allmänna symtom såsom feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritation, illamående och frossa. Dessa symtom är vanligare efter den andra vaccinationsdosen.

Lokala och allmänna symtom börjar vanligen inom några dygn från vaccinationen. De går över efter några timmar eller dygn. De kan skötas med feber- och värkstillande medel. Lokala och allmänna symtom ställer inte några hinder för fortsatt vaccination.

Ska en person som fått coronavaccinet fortsättningsvis hålla säkert avstånd och ha ansiktsmask?

Efter vaccinationen är det fortsättningsvis viktigt att hålla säkert avstånd, ta hand om sin hand- och hosthygien, använda ansiktsmask när det inte är möjligt att hålla avstånd, låta testa sig om symtom uppkommer samt i övrigt iaktta alla anvisningar för att skydda sig mot coronaviruset.

Feber och hög temperatur kan bero på coronavaccinationen, men de kan även vara symtom på en coronavirusinfektion. Om du har feber efter coronavaccinationen ska du stanna hemma tills du varit feberfri i 24 timmar utan feberstillande medel. Om din temperatur förblir hög i över 3 dygn eller om du utöver den har fått andra symtom som visar på coronavirusinfektion ska du ta ett coronatest.

Läs närmare anvisningar om hur man skyddar sig mot coronaviruset här.

Kan coronavaccinet ges åt en person med nedsatt immunförsvar?

Ja. Coronavaccinet innehåller inga levande virus. Vaccinet kan alltså inte i sig själv orsaka sjukdomen, även om personens immunförsvar är försvagat.

Vaccinet ges inte medan patienten har feber, i så fall flyttas vaccinationen.

Behöver man vaccineras om man redan insjuknat i corona?

Utgående från det vi vet idag får majoriteten av de som smittats med coronaviruset skydd mot återinfektion i sex månaders tid. Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades. Vaccinets effekt på personer som tidigare insjuknat har varit god.

Kan en person som är gravid, planerar att bli gravid eller ammar ta coronavaccinet?

En gravid person kan ta coronavaccinet. Andra dosen av vaccinationsserien som påbörjats före graviditetan kan tas även under graviditeten. Graviditet kan öka risken för att utveckla allvarlig coronavirussjukdom. Det finns för närvarande begränsad forskningsinformation om coronarvaccination för gravida kvinnor, men användarupplevelser, djurstudier och preliminärt forskningsdata tyder inte på säkerhetsproblem. Det finns redan många vaccinerade gravida kvinnor runt om i världen.

Man kan ta coronavaccin då man ammar. Det mRNA som vaccinet innehåller förstörs i kroppen på omkring ett dygn, och det är osannolikt att det kommer in i modersmjölken. Adenovirusvektorns komponenter är också kortlivade och så vitt man vet överförs de inte till modersmjölken. 

Läs mer om coronavaccinernas lämplighet för olika grupper på THL:s webbsidor här.

Har vaccinerade personer insjuknad i corona?

Det har framkommit några fall där en vaccinerad person senare insjuknat i corona. Vaccinet skyddar mot coronavirussjukdomen och i synnerhet mot allvarliga former av den. Tyvärr ger inget vaccin 100% skydd. Det är därför viktigt att vi vaccineras när vår tur kommer, så att vi kan dämpa epidemin.

Kan jag ge blod om jag har tagit coronavirusvaccinet?

Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. får svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

AstraZenecas coronavirusvaccin

Kan min läkare skriva ett intyg för att jag ska få ett visst vaccin?

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har instruerat läkare att inte skriva ett intyg till kunder som rekommenderar något särskilt vaccin.

Vad vet vi om de mycket sällsynta biverkningarna av AstraZenecas vaccin?

Det har anmälts fall av sällsynta koagulationsstörningar i blodet (blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar). Proppar har upptäckts i hjärnans vener samt i vener och artärer kring tarmsystemet. I Finland har det upptäckts tre fall av nästan 250 000 personer som vaccinerats med AstraZeneca-vaccinet. Alla vaccinerade har varit under 65 år gamla och symtomen har förekommit inom två veckor efter att vaccinets gett. Ökning av andra koagulationsstörningar eller annan blodbroppsrisk har inte konstaterats hos de vaccinerade. Läs mer på THL:s webbplats: AstraZeneca Covid-19 coronavirusvaccin.

Vilka sjukdomar och tillstånd förhindrar att man kan få AstraZeneca-vaccinet?

AstraZenecas coronavirusvaccin ges inte till personer som fyllt 65 år och som tidigare haft sinustrombos dvs. ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). AstraZeneca-vaccinet får inte heller ges till personer som fått en anafylaktisk reaktion av första dosen av vaccinet, eller av någon av vaccinets beståndsdelar.

Hur vanliga är sinustromboser eller trombosytopeni, som utgör hinder för att ge AstraZenecas vaccin?

I Helsingfors finns färre än 100 personer som av denna orsak inte kan ta AstraZeneca-vaccinet. Det är viktigt att komma ihåg att de blodproppar i hjärnans vener samt i venerna och artärerna kring tarmsystemet som nu upptäckts bland vaccinerade är mycket sällsynta. Å andra sidan är många andra blodproppar ganska vanliga hos den finländska befolkningen. Ingen ökning av dessa vanliga blodproppar har observerats bland vaccinerade. Själva coronavirussjukdomen förknippas däremot med en klart förhöjd risk för vanliga blodproppar.

Finns det andra begränsningar gällande AstraZeneca-vaccinet?

Nej det finns det inte. Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte ett hinder för vaccinering. Inte heller tidigare lungemboli eller djup ventrombos i t.ex. nedre extremitet är ett hinder för vaccinering.

Till vilken åldersgrupp rekommenderas AstraZeneca-vaccinet?

AstraZenecas coronavirusvaccin ges tills vidare till personer som fyllt 65 år och äldre. Enligt försiktighetsprincipen ges inte vaccinet tills vidare till personer under 65 år. Vaccineringen av personer som fyllt 65 år och äldre med AstraZeneca fortsätter tills vidare, eftersom det inte upptäckts ökad risk för mycket ovanlig koaguleringsstörning av blodet efter vaccineringen.

Jag är under 65 år och min första vaccination var AstraZeneca. Vilket vaccin får jag vid den andra vaccinationen?

Personer under 65 år som har fått sin första dos av AstraZeneca-vaccinet får andra vaccinationdosen av Pfizer-vaccinet. Läs mer på THL: s webbplats: Coronavaccinernas säkerhet och möjliga biverkningar.

Hur många AstraZeneca-coronavirusvaccin har getts?

1.6.2021 har det getts redan över 65 miljoner AstraZeneca-vaccinsdoser i Europa.

Social- och hälsovårdspersonalen

När vaccineras social- och hälsovårdspersonalen?

Enligt Finlands coronastrategi ges vaccinet i första hand till sådana personer som arbetar inom social- och hälsovården och sköter coronapatienter eller arbetar inom dygnetruntvården för äldre. För social- och hälsovårdspersonalen är den nationella vaccinationsordningen följande:

 1. Personal inom intensivavdelningen för vård
 2. Personal inom bäddavdelningar och jouravdelningar där det vårdas konstaterade eller misstänka fall av coronavirus, samt personal inom akutvården.
 3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar konstaterade eller misstänka fall av coronavirus, personal inom coronaprovtagning och laboratoriepersonal som utför coronavirusdiagnostik
 4. De äldres vårdpersonal inom verksamhetsenheter för socialvårdens boendeservice och anstaltsvårdens intensivtjänster, det vill säga personalen för dygnetruntvård samt de boende (grupp 3 och 4 kan vaccineras samtidigt)
 5. Kritisk personal inom social- och hälsovården i begränsad omfattning, till exempel personal inom organtransplantationsenheter. 


Se här hur social- och hälsovårdspersonal kan boka tid till coronavaccination.


Äldre och övriga riskgrupper

När vaccineras äldre och övriga riskgrupper?

Efter social- och hälsovårdspersonalen vaccineras de äldre och övriga riskgrupper. Till övriga riskgrupper hör personer som har bakomliggande sjukdomar predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom. Den nationella vaccinationsordningen för äldre och övriga riskgrupper är följande:

 1. 85 år gamla samt deras närståendevårdare.                                         
 2. 80-84 år gamla samt deras närståendevårdare.                                         
 3. 75–79 år gamla samt deras närståendevårdare.       
 4. 70–74 år gamla samt deras närståendevårdare.       
 5.  Under 70 år gamla med sjukdomar som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom. Sjukdomar som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom är till exempel kronisk svår njursjukdom, svårt tillstånd som försvagar immunförsvaret (organtransplantation, akut cancervård) och svår kronisk lungsjukdom.  
 6. Under 70 år gamla med sjukdomar som predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom. Sjukdomar som predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom är till exempel koronarsjukdom och cirrotisk leversjukdom.

Av riskgrupperna vaccineras för tillfället personer som i år fyller 70 år och äldre samt deras närståendevårdare, 16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1) samt 16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 2).

Kolla här sjukdomar och tillstånd som orsakar mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom
Kolla här sjukdomar och tillstånd som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom

Boka tid på adressen coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8-18. Numret har en återuppringningstjänst. Ifall ingen svarar på numret, sparas ditt nummer och du blir uppringd inom några dagar. Vi ringer tillbaka även under kvällar och veckoslut. Närståendevårdare kan tillfället boka tid endast via telefon.

Min partner tillhör riskgruppen, men inte jag. Kommer vi att få vaccinet samtidigt?

Vi framskrider enligt Finlands vaccinationsstrategi. Detta betyder att personer som bor i samma hushåll kan få vaccinet vid olika tidpunkter.

Jag är en rörelsehämmad äldre person. Hur skall jag ta mig till vaccinationspunkten?

Ifall du behöver hjälp med transport, berätta det då du bokar vaccinationstid per telefon. Ifall du redan bokat tid eller bokat tid på nätet, kan du kontakta Seniorinfo. Seniorinfo betjänar mån-fre kl. 9-15 på numret 09 310 44556.

Vi rekommenderar även att använda HRT:s närbusslinjer. Närbusslinjerna är planerade speciellt för äldre personer samt rörelsehämmade. Vid vaccinationspunkterna finns aulahälsare som vid behov hjälper rörelsehämmade personer. Det finns även rullstolar vid vaccinationspunkterna.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.2.-31.12.2021. För att få FPA-ersättning för taxiresan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för. Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Kan en närstående boka tid för en äldre person?

En närstående kan boka tid för den äldre. När den närstående har ett kontrakt över att uträtta ärenden för den äldre kan den närstående boka en tid på adressen coronavaccination.hel.fi eller per telefon 09 310 46300 vardagar kl. 8–18. 

När och hur vaccineras hemvårdens klienter?

Vaccinationerna ges enligt den nationella vaccinationsstrategin. Hemvårdens kunder blir vaccinerade när deras tur kommer enligt deras ålder. Någon skild vaccinationsgrupp för hemvårdens klienter finns inte. 

Hemvårdens kunder kommer att erbjudas vaccination hemma eller vid en vaccinationspunkt. Det finns dock begränsningar gällande coronavaccinets förvaring, transport och dosering, så det är inte alltid möjligt att transportera vaccinet till en viss punkt. Därför önskas det, att så många som möjligt vaccineras vid vaccinationspunkterna. Boende på vårdhem vaccineras även på plats, så försäkra dig av personalen, ifall du hör till de som vaccineras på vårdhemmet.

Får den äldres närståendevårdare vaccinationen samtidigt som den äldre?

Närståendevårdare, som har ett kontrakt för stöd för närståendevård, får vaccinet samtidigt som den äldre. Så t.ex. en närståendevårdare som är 50 år får vaccinet samtidigt som en 80-årig äldre person. Vaccinationsrätten gäller inte avlösare för närståendevårdare eller köptjänsternas vårdare som erbjuder vård hem som möjliggör lagstadgad ledighet för närståendevårdare.

När vaccineras personliga assistenter?

Personliga assistenter vaccineras i enlighet med den nationella vaccinationsstrategin, det finns alltså inget separat vaccinationsschema för personliga assistenter.

Behöver jag ett intyg över att jag är närståendevårdare för att få coronavaccinet? 

Nej, du behöver inte ett intyg. Vi kan kontrollera ifall en person är närståendevårdare på andra sätt. 

Hur vet jag om jag är i riskgruppen?

Till riskgrupperna hör äldre över 70 år gamla samt personer som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk eller risk för allvarlig coronavirussjukdom. Kolla här om du tillhör riskgruppen som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom eller kolla här om du tillhör riskgruppen som på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för allvarlig coronavirussjukdom.

Du kan även ringa Helsingfors coronavirusrådgivning tel. 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18) och fråga, ifall du tillhör en riskgrupp.

Varför nämns inte specialgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning, i vaccinationsordningens riskgrupper?

Sjukdomar och tillstånd har delats i två riskgrupper (riskgrupp 1 och 2) enligt i hur hög grad sjukdomen eller tillståndet ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Grupperna och de exempel som getts i dem ger en bild av vilka underliggande sjukdomar och tillstånd som ingår i en viss grupp. Det har inte varit möjligt att lista varje enskild sjukdom och varje enskilt tillstånd samt deras allvarlighetsgrad.

Finns det rullstolar vid vaccinationspunkterna?

Jo, det är möjligt att låna rullstolar vid vaccinationspunkterna. Vid vaccinationspunkterna finns även aulahälsare som vid behov hjälper rörelsehämmade personer.

Den övriga befolkningen

När vaccineras den övriga befolkningen?

Efter att personalen inom social- och hälsovården samt äldre och andra riskgrupper vaccinerats ges den övriga befolkningen vaccinet. Coronavaccinationer erbjuds åt hela befolkningen när det finns tillräckligt med vaccin. Vaccination av barn blir aktuellt när det finns fler forskningsresultat.

Se här den uppskattade vaccinationstidtabellen för den övriga befolkningen i Helsingfors.

Mer information
14.06.2021 10:28