Hoppa till innehållet

Riskgrupper för 5–11-åriga barn

THL rekommenderar coronavaccination av 5–11-åriga barn som tillhör följande riskgrupper.

Största delen av sjukdomarna som nämns nedan är mycket sällsynta och i dessa fall följs barnet upp inom specialsjukvården.

Den vårdande specialisten kan bäst ta ställning till, om barnet hör till riskgruppen.

 1. Övervikt
 2. Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 3. Kraftig immunsuppressiv behandling eller immunbrist
 4. Kroniska lungsjukdomar
 5. Hjärtsjukdomar
 6. Kronisk njursjukdom
 7. Svår kronisk leversjukdom
 8. Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 9. Downs syndrom
 10. Typ 1 och 2 diabetes
 11. Astma som kräver regelbunden medicinering

Övervikt

Till gruppen hör barn, vars viktindex (ISO-BMI) är 30 eller högre.

Barnens viktindex (ISO-BMI) tar i beaktande barns kroppsbyggnad och förändringar i samband med tillväxt och ålder. ISO-BMI räknas med hjälp av ålder, längd och vikt och som hjälp kan följande räkningsprogram användas:

ISO-BMI-räknare för viktindex för barn (på finska)

Minimivikten som överstiger ISO-BMI 30-gränsen i totala kilogram hos barn med olika längd
Minimivikten som överstiger ISO-BMI 30-gränsen i totala kilogram hos barn med olika längd
100 cm 25 kg
110 cm 30 kg
120 cm 36 kg
130 cm 42 kg
140 cm 49 kg
150 cm 56 kg
160 cm 64 kg
170 cm 72 kg

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Till gruppen hör barn som väntar på en organtransplantation eller som har genomgått en organtransplantation eller stamcellstransplantation.

Kraftig immunsuppressiv behandling eller immunbrist

Till gruppen hör

 • barn som får behandling som kraftigt försvagar immunförsvaret. Dylika behandlingar är till exempel cytostatikabehandling eller en del behandlingar som ges till patienter med barnreuma, tarm- eller neurologiska sjukdomar, så som behandling med stor dos kortison (t.ex. prednisolon 20 mg/dygn eller mera, för personer som väger under 20 kg 1 mg/kg eller mera)
  • Följande mediciner anses inte förorsaka kraftig immunbrist: hydroxiklorokin, leflunomid, mykofenolat, azatioprin, metotrexat, infliximab, adalimumab, vedolizumab och ustekinumab.
 • barn som har en sällsynt ämnesomsättningssjukdom eller någon annan sällsynt sjukdom som påverkar immunförsvaret
 • barn som har en svår medfödd immunbrist
 • barn som har HIV-infektion och CD4-hjälpcellsnivån är under 0,350 x 109 celler/l.

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården.

Kroniska lungsjukdomar

Till gruppen hör barn som har någon av följande sjukdomar:

 • sällsynta allvarliga lungsjukdomar
 • lung- och muskelsjukdomar som kräver ventilationsstöd eller behandling med extra syrgas
 • lungsjukdom till vilken hör ökat motstånd i lungornas blodomlopp (pulmonell hypertension)
 • kraftigt nedsatt förmåga att avlägsna slem från lungorna (allvarliga bronkiektasier eller funktionsstörning i luftrörens flimmerhår).

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården.

Hjärtsjukdomar

Till gruppen hör barn som har hjärtsvikt, högt blodtryck i lungornas blodkärl eller icke-opererad cyanotisk Fallots tetrad (TOF).

Till gruppen hör också barn, vars blodcirkulation i lungorna är beroende av en shunt (BT-shunt, RV-PA-shunt).

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården.

Till denna grupp hör inte till exempel lindriga klaffel och biljud i hjärtat som följs upp och som inte har förorsakat hjärtsvikt eller högt blodtryck i lungornas blodkärl.

Kronisk njursjukdom

Till gruppen hör bland annat barn som har en njursjukdom som kräver dialysbehandling, glomerulär njursjukdom, en njurskada i samband med blodtryckssjukdom eller diabetes eller annan långvarig njursvikt.

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården.

Svår kronisk leversjukdom

Sjukdomar som hör till denna grupp är till exempel leversvikt, leverfibros och levercirros.

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården.

Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten

Till gruppen hör neurologiska patienter som har sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökad infektionskänslighet.

I de flesta fall följs barnen som hör till denna grupp upp inom specialsjukvården.

Även alla barn som vårdas på institutioner för utvecklingsstörda hör till denna grupp.

Till gruppen hör inte andra barnneurologiska patienter, till exempel patienter som lider av huvudvärk, epilepsi eller ADD/ADHD.

Downs syndrom

Till gruppen hör barn som har Downs syndrom.

Typ 1 och 2 diabetes

Till gruppen hör barn, som lider av typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes som kräver medicinering.

Astma som kräver regelbunden medicinering

Till gruppen hör barn, som dagligen behandlas med vårdande astmamedicin. Den medicinska behandlingen bör vara långvarig och den användas kontinuerligt i minst 6 månader.

Till gruppen hör inte barn, som endast använder öppnande medicinering eller använder vårdande medicin bara en kort tid säsongmässigt eller i samband med infektioner.17.12.2021 09:10