Hoppa till innehållet

EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna

Så här får du EU:s coronaintyg via Mina Kanta-sidorna
Var kan jag skriva ut EU:s coronaintyg?
Vem är bibliotekens utskrivningstjänst menad för?
EU:s coronaintyg för barn och unga
Coronaintyg för en person med ett tillfälligt personnummer
Är coronaintyget giltigt när du reser?

EU:s coronaintyg finns på Mina Kanta-sidorna på adressen omakanta.fi. Du kan logga in på Mina Kanta-sidorna med dina nätbankskoder. Till exempel efter vaccinationen överförs uppgifter till Mina Kanta-sidorna med en fördröjning, så det kan ta några dagar.

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg:

 1. intyg över coronavaccination
 2. intyg över coronatestresultat
 3. intyg över genomliden coronavirussjukdom.

Coronavaccinationsintyget

Coronavaccinationsintyget syns på Mina Kanta-sidorna efter vaccinationen. På intyget visas preparatnamnet och vaccinationsdatumet för det vaccin du fått senast samt antalet doser. Om du fått två vaccin anges endast preparatnamnet för den senare dosen.

EU:s covidintyg gäller tillsvidare för personer under 18 år som fått två vaccindoser. Intyget för vuxna preskriberas 270 dagar (ca 9 månader) efter den senaste vaccinationen. Efter den tredje vaccinationen är giltigheten inte i nuläget begränsad.

Testresultatintyget

Testresultatintyget uppdateras på Mina Kanta-sidorna när testresultatet blivit färdigt. Det senaste testresultatet syns först på Mina Kanta-sidorna.

Intyget över genomliden coronavirussjukdom

Intyget över genomliden coronavirussjukdom sparas på Mina Kanta-sidorna när insjuknandet har säkerställts med ett positivt PCR-testresultat. Resultatet från ett snabbtest (antigentest) är inte ett tillräckligt bevis på genomliden coronavirussjukdom. EU:s coronaintyg bildas inte på Mina Kanta-sidorna, ifall testresultatet är svagt positivt. I testresultat kan då stå "spåra" eller "gränsvärde".

Intygets giltighet börjar efter elva dagar och upphör 180 dagar efter testresultatet.

Det kan ta några dagar för informationen att synas på Mina Kanta-sidorna.

Så här får du EU:s coronaintyg via Mina Kanta-sidorna

Man kan få intyget från Mina Kanta-sidorna genom att följa anvisningarna nedan:

 1. Logga in på Mina Kanta-sidorna via kanta.fi med din identifieringsmetod, till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj Coronaintyg i menyn i vänster kant. Det finns också en länk till intygssidan på Mina Kanta-sidornas framsida.
 3. Hämta intyget genom att klicka på ”Öppna coronavaccinationsintyget (pdf)”, ”Öppna testintyget” eller ”Öppna intyg om tillfrisknande”. Om du har ett intyg öppnas det i ett nytt mellanblad som en PDF-fil.
 4. Spara PDF-filen på din telefon eller skriv ut intyget på papper. På det här sättet har du intyget när du behöver det.

Man kan ge en annan myndig person fullmakt att använda Mina Kanta-sidorna om man inte själv kan använda tjänsten.

EU:s coronaintyg har uppgifter på finska, svenska och engelska.

Obs. Personer som vaccinerats eller fått ett positivt coronatestresultat utomlands får coronaintyget vid vaccinationspunkternas utskrivningsställen.

Var kan jag skriva ut EU:s coronaintyg?

Du kan skriva ut EU:s coronaintyg vid Busholmens vaccinationspunkt (Stillahavsgatan 6 L3) mån-fre kl. 8–16.

Från och med 31.1.2023 kommer utskrivningspunkten att finnas i aulan vid Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande (Verkstadsgatan 14 A) mån-fre kl. 8-16.

Vem är bibliotekens utskrivningstjänst menad för?

Utskriftstjänsten för EU:s coronaintyg är avsedd för Helsingforsbor som inte har nätbankskoder, har bristfälliga intygsuppgifter på Mina Kanta-sidorna eller har fått coronavirusvaccinet eller ett positivt laboratorietestresultat för genomliden coronavirussjukdom utomlands. 

När du besöker tjänsten ska du ha med dig FPA-kort eller identitetsbevis. Om du besöker tjänsten på ditt barns vägnar ska barnet vara med.

Om du har fått vaccinet utomlands måste du också ha med följande

 • Vid behov ett intyg om långvarig vistelse i Helsingfors (uppehållstillstånd eller motsvarande).
 • Officiellt vaccinationsintyg från det land där du fick vaccinerna. Intyget måste innehålla följande uppgifter:
  • den vaccinerade personens namn och födelsedatum
  • det vaccin som getts och antalet doser som administreras
  • ort och datum för utfärdande av intyget
  • vaccinatörens underskrift och stämpel eller annan motsvarande bekräftelse.
Vaccinationsintyget måste vara på finska, svenska eller engelska. Om vaccinationsintyget är på något annat språk måste en officiell översättning av intyget bifogas. Vaccinationsintyget kan bara beviljas för vaccinpreparat för vilka Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd eller som WHO har godkänt för användning i nödsituationer. 

Om du har ett positivt laboratorietestresultat för genomliden coronavirussjukdom utomlands måste du också ha med följande

 • Vid behov ett intyg om långvarig vistelse i Helsingfors (uppehållstillstånd eller motsvarande).
 • Officiellt testintyg från det land där du testades. Intyget måste innehålla följande uppgifter:
  • den testade personens namn och födelsedatum
  • testet som gjorts och datumet för testet (testet måste ha gjorts inom 180 dygn)
  • ort och datum för utfärdande av intyget
  • provtagningsställets eller analyslaboratoriets stämpel eller annan motsvarande bekräftelse
  • vaccinationsintyget eller den officiella översättningen måste vara på finska, svenska eller engelska.

Om du har nätbankskoder och uppgifterna på Mina Kanta-sidorna är rätt kan du själv skriva ut ett coronaintyg på vilket som helst av Helsingfors bibliotek. Vid behov kan bibliotekets personal hjälpa med att skriva ut intyg.

EU:s coronaintyg för barn och unga 

Vårdnadshavare till barn under tio år kan se och ladda ner EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidorna (kanta.fi). 

Barn över tio år kan själva ladda ner eller skriva ut sitt coronaintyg från Mina Kanta-sidorna om de har möjlighet till stark identifiering, till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat. Vårdnadshavare till en minderårig över 10 år kan för närvarande inte se och inte heller ladda ner eller skriva ut barnets/den unga personens coronaintyg från Mina Kanta-sidorna. 

Om ett barn eller en ung person över tio år behöver ett coronaintyg men inte själv kan ladda ner eller skriva ut det från Mina Kanta-sidorna kan man hämta intyget från vaccinationspunkternas utskrivninvsställen utan tidsbeställning.

Vänligen notera att barnet eller den unga personen själv måste besöka utskrivningspunkten. Vårdnadshavaren kan inte ensam hämta EU:s vaccinationsintyg. Vårdnadshavaren kan inte heller hämta intyget med fullmakt.

Coronaintyg för en person med ett tillfälligt personnummer

Om du inte har ett finskt personnummer, men har ett tillfälligt identifikationsnummer, kan du få EU:s coronaintyg utskrivet vid utskrivningsställena. Du får coronaintyget vid utskrivningsstället om du också har blivit vaccinerad i Helsingfors eller blivit testad vid stadens testningspunkt.

Är coronaintyget giltigt när du reser?

Varje land har sina egna intygskrav för inresande passagerare. Kontrollera landets intygskrav före avresan. Läs mer på EU's webbplats.

Ytterligare information
27.01.2023 14:24