Hoppa till innehållet

EU:s coronaintyg och coronapasset fås från Mina Kanta-sidorna

Så här får du EU:s coronaintyg via Mina Kanta-sidorna
Om intygen inte syns på Mina Kanta-sidorna
Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidorna kan man hämta intyget från en vaccinationspunkt
EU:s coronaintyg för barn och unga
Coronaintyg för en person med ett tillfälligt personnummer
Är coronaintyget giltigt när du reser?
Coronapasset


EU:s coronaintyg
består av tre olika intyg:

  1. intyg över coronavaccination
  2. intyg över coronatestresultat
  3. intyg över genomliden coronavirussjukdom.

Man kan enkelt få EU:s coronaintyg via tjänsten Mina Kanta-sidor. 

Coronavaccinationsintyget syns på Mina Kanta-sidorna efter vaccinationen. På intyget visas preparatnamnet och vaccinationsdatumet för det vaccin du fått senast samt antalet doser. Om du fått två vaccin anges endast preparatnamnet för den senare dosen.

Testresultatintyget uppdateras på Mina Kanta-sidorna när testresultatet blivit färdigt. Det senaste testresultatet syns först på Mina Kanta-sidorna.

Intyget över genomliden coronavirussjukdom sparas på Mina Kanta-sidorna när insjuknandet har säkerställts med ett positivt PCR-testresultat. Resultatet från ett snabbtest (antigentest) är inte ett tillräckligt bevis på genomliden coronavirussjukdom. EU:s coronaintyg bildas inte på Mina Kanta-sidorna, ifall testresultatet är svagt positivt. I testresultat kan då stå "spåra" eller "gränsvärde".

Uppgifterna ovan överförs till Mina Kanta-sidorna inom cirka fem dagar.

Vänligen notera att intyg inte kan fås om du har fått coronavaccinerna utomlands. Om du behöver ett intyg, vänligen kontakta stället där du vaccinerats.
Läs mer: Kommunerna i huvudstadsregionen beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands

Så här får du EU:s coronaintyg via Mina Kanta-sidorna

Man kan få intyget från Mina Kanta-sidorna genom att följa anvisningarna nedan:

  1. Logga in på Mina Kanta-sidor via kanta.fi med din egen identifieringsmetod, till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn i vänster kant. Det finns också en länk till intygssidan på Mina Kanta-sidors framsida.
  3. Hämta intyget genom att klicka på ”Öppna coronavaccinationsintyget (pdf)”, ”Öppna testintyget” eller ”Öppna intyg om tillfrisknande”. Om du har ett intyg öppnas det i ett nytt mellanblad som en PDF-fil.
  4. Spara PDF-filen på din telefon eller skriv ut intyget på papper. På det här sättet har du intyget när du behöver det.

Man kan ge en annan myndig person fullmakt att använda Mina Kanta-sidorna om man inte själv kan använda tjänsten.

EU:s coronaintyg har uppgifter på finska, svenska och engelska.

Om intygen inte syns på Mina Kanta-sidorna

  • Om coronavaccinerna inte syns på Mina Kanta-sidor och du har fått vaccinerna vid en vaccinationspunkt i Helsingfors, vänligen besök vaccinationspunkten. De reder ut varför dina vaccin inte syns i Omakanta.
  • Om coronavaccinerna inte syns på Mina Kanta-sidor och du har fått vaccinerna annanstans än vid en vaccinationspunkt i Helsingfors, vänligen kontakta stället där du fick vaccinerna.
  • Om ditt coronatest gjorts inom den privata sektorn och testresultatet inte syns på Mina Kanta-sidorna ska du kontakta testplatsen.

Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidorna kan man hämta intyget från en vaccinationspunkt

Man kan hämta EU:s coronaintyg från en vaccinationspunkt genom att visa upp identitetsbevis eller FPA-kort. Intyget skrivs ut vid vaccinationspunkten endast om det inte är möjligt att skriva ut eller spara den från Mina Kanta-sidorna på den egna apparaten på något annat sätt.

Man behöver inte beställa tid för att skriva ut coronaintyg. Bästä tidpunkten för att hämta intyget är vardagar mellan kl. 12-15.

Inga vaccinationsintyg delas ut på hälsostationerna och de kan inte beställas per telefon.

EU:s coronaintyg för barn och unga 

Vårdnadshavare till barn under tio år kan se och ladda ner EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor ( kanta.fi). 

Barn över tio år kan själva ladda ner eller skriva ut sitt coronaintyg från Mina Kanta-sidor om de har möjlighet till stark identifiering, till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat. Vårdnadshavare till en minderårig över 10 år kan för närvarande inte se och inte heller ladda ner eller skriva ut barnets/den unga personens coronaintyg från Mina Kanta-sidor. 

Om ett barn eller en ung person över tio år behöver ett coronaintyg men inte själv kan ladda ner eller skriva ut det från Mina Kanta-sidor kan man hämta intyget från ett av Helsingfors fyra vaccinationsställen utan tidsbeställning. Vaccinationsställena ligger i Kvarnbäcken, i Malm, på Busholmen och i Gamlas. Vänligen notera att barnet eller den unga personen själv måste besöka vaccinationsstället. Vårdnadshavaren kan inte ensam hämta EU:s vaccinationsintyg. Vårdnadshavaren kan inte heller hämta intyget med fullmakt.

Coronaintyg för en person med ett tillfälligt personnummer

Om du inte har ett finskt personnummer, men har ett tillfälligt identifikationsnummer, kan du få EU:s coronaintyg utskrivet vid fyra vaccinationspunkter i Helsingfors. Du får coronaintyget vid vaccinationspunkten om du också har blivit vaccinerad i Helsingfors eller blivit testad vid stadens testningspunkt.

Mer information: EU:s coronaintyg ges vid hälsovården också till personer som inte har ett finskt socialskyddsnummer (på finska)

Är coronaintyget giltigt när du reser?

Varje land har sina egna intygskrav för inresande passagerare. Kontrollera mållandets intygskrav före avresan. Läs mer på EU's webbplats.

Coronapasset

Tilläggsinformation om coronapasset finns på Social- och hälsovårdsministeriets webbsida (på finska). 

Ytterligare information

Coronaintyg: Vanliga frågor (thl.fi)

Coronaintyg (kanta.fi)25.11.2021 12:50