Hoppa till innehållet

Sjukdomar och tillstånd som kraftigt nedsätter immunsvaret

Följande sjukdomar och tillstånd hör till denna grupp:

Organtransplantation

Du tillhör gruppen som ska vaccineras om

 • du har genomgått en organtransplantation och tar ett läkemedel mot avstötning.

Stamcellstransplantation

Du tillhör gruppen som ska vaccineras om

 • du har fått en stamcellstransplantation för högst tre år sedan eller
 • du har fått en stamcellstransplantation för mer än tre år sedan och fortfarande får immunosuppressiv medicinering mot avstötning.

Medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar

Du tillhör gruppen som ska vaccineras om du har av läkare konstaterad allvarlig eller måttlig ärftlig immunbrist eller av annan orsak nedsatt motståndskraft. Sådana sjukdomar och tillstånd är exempelvis

 • variabel immunbrist (common variable immunodeficiency, CVID)
 • bråsk-hårhypoplasi
 • DiGeorges syndrom
 • periodisk neutropeni
 • annan eller obestämd neutropeni
 • immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter
 • kombinerade immunbrister
 • immunbrist i kombination med andra omfattande defekter
 • andra immunbristtillstånd
 • APECED syndrom.

Du tillhör inte gruppen som ska vaccineras om du har

 • IgA-brist eller avsaknad av det
 • brist på mannosbindande lektin eller
 • partiell brist på komplementfaktor C4.

Immunosuppressiv cancerbehandling

Du tillhör gruppen som ska vaccineras om

 • du har fått cellgiftsbehandling under det senaste året
 • du har fått antikroppsbehandling mot leukemi eller lymfom under de senaste två åren.

Behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare

Du tillhör gruppen som ska vaccineras om du har

 • en autoimmun sjukdom (t.ex. ankyloserande spondylit, reumatoid artrit, artrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller psoriasis) som behandlas med
  • biologiska läkemedel eller
  • JAK-hämmare (produktnamn Xeljanz/tofacitinib, Olumiant/baricitinib, Rinvoq/upadacitinib, Jyseleca/filgotinib).

Dialys och svår kronisk njursvikt

Du tillhör gruppen om du

 • genomgår dialys eller
 • har njursvikt i sista stadiet (GFR under 15 ml/min).

Du tillhör inte gruppen om du har

 • lätt, måttlig eller svår njursvikt med GFR över 15 ml/min
 • andra njursjukdomar.

Långt gången eller obehandlad HIV

Du tillhör gruppen om

 • du har konstaterats ha HIV och CD4-hjälpcellnivån är under 200 x 106 celler/l.

Du tillhör inte gruppen om

 • du har konstaterats ha HIV och CD4-hjälpcellnivån är över 200 x 106 celler/l.

Annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare

I dessa fall ska du ha en ställningstagande från en läkare som behandlar sjukdomen ifråga om att du har ett allvarligt immunosuppressivt tillstånd och därför behöver en tredje dos av coronavirusvaccinet. Vid tveksamheter kan vaccinationspunktens konsultläkare konsulteras.04.01.2022 14:31