Hoppa till innehållet

Att få vaccinet: till vem och när?

Tredje vaccinet för personer som har fyllt 18 år och de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper
Tredje vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Fjärde vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

För närvarande ges vacciner till samtliga som har fyllt 12 år eller är äldre än det och till 5-11-åriga barn i riskgrupper.

Vaccinationerna för första- till femteklassare börjar i skolorna vecka 3 utan tidsbeställning. Om vaccinationerna för barn under skolålder meddelas separat.

Vaccinering per åldersgrupp
Åldersgrupp 1 vaccinet 2 vaccinet 3 vaccinet 4 vaccinet

60 år fyllda och personer som är äldre än det

Utan tidsbeställning; Dals sjukhus och Gustafsgård enbart med tidsbokning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen; Dals sjukhus och Gustafsgård enbart med tidsbokning

Utan tidsbeställning 3 månader efter den andra dosen; personer med kraftig immunbrist 2 månader efter den andra dosen; Dals sjukhus och Gustafsgård enbart med tidsbokning

erbjuds inte

18–59-åringar som tillhör riskgrupper

Utan tidsbeställning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen

Utan tidsbeställning 3 månader efter den andra dosen; personer med kraftig immunbrist 2 månader efter den andra dosen

erbjuds inte

18–59-åringar som inte har underliggande sjukdomar

Utan tidsbeställning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen

Med tidsbeställning 4 månader efter den andra

erbjuds inte
12 år fyllda och personer som är äldre än det och som lider av kraftig immunbrist

Utan tidsbeställning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen

Med tidsbeställning 2 månader efter den andra

Med tidsbeställning 3–4 månader efter den andra

12–17-åringar som inte har underliggande sjukdomar eller som tillhör riskgruppen för mindre allvarliga tillstånd

Utan tidsbeställning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen

Erbjuds inte ännu

erbjuds inte

5–11-åringar som tillhör riskgrupper

Utan tidsbeställning för första- till femteklassare i skolorna

Utan tidsbeställning för första- till femteklassare i skolorna 6–12 veckor efter den första dosen

Erbjuds inte ännu

erbjuds inte

5–11-årigar som inte har underliggande sjukdomar

Utan tidsbeställning för första- till femteklassare i skolorna

Utan tidsbeställning för första- till femteklassare i skolorna 6–12 veckor efter den första dosen

Erbjuds inte ännu

erbjuds inte


Om du ännu inte har fått vaccinet, kan du få den första dosen utan tidsbeställning vid vaccinationspunkterna på Busholmen, i Gamlas, Malm, Mässcentrum eller Kvarnbäcken eller vid popup-vaccinationspunkterna.

Du kan också beställa tid till vaccinationen elektroniskt på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Uppdaterad information om vaccinationstäckningen per åldersgrupp finns tillgänglig på THL:s webbplats: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Helsingfors (THL)

Tredje vaccinet för personer som har fyllt 18 år och de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper

Helsingfors har börjat ge ut tredje doser av coronavaccinet till personer som fyllt 18 år samt till personer som är mer utsatta för coronaviruset (riskgrupp 1 och 2). Personer som bor i anstalter eller omsorgshem får också en tredje dos.

Det tredje vaccinet ges utan tidesbeställning för personer som har fyllt 60 år och de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper.18–59-årigar som inte har underliggande sjukdomar får det tredje vaccinet endast med tidsbeställning. Du kan beställa tid på coronavaccinbokning.fi eller per telefon på 09 310 46300 (mån–fre kl. 8–16). Kontrollera att det har gått 5 månader sedan du fick det andra vaccinet innan du beställer en tid.

Den tredje dosen ges för närvarande inte om personen har haft coronavirussmitta och har fått två vaccindoser.

För under 30-åriga manliga personer ges endast Cormirnaty-vaccinet.

Influensa- och coronavacciner på samma gång

Du kan få influensavaccinet och det tredje coronavaccinet under samma besök. Du kan beställa tid till influensavaccineringen på www.maisa.fi (se instruktioner för tidsbeställning). Du kan också beställa en vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300, vardagar kl. 8–16. Om du bokar tid till influensavaccineringen behöver du inte boka tid till den tredje coronavaccineringen, om du står i tur att vaccineras med en tredje dos.

Tredje vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje dos av vaccinet på vaccinationspunkter med tidsbokning. Du kan också beställa tid till vaccinationen elektroniskt på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Det tredje coronavaccinet kan ges åt alla personer som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Den tredje dosen ges till dem eftersom deras vaccinationsskydd minskas snabbare än andras.

Den tredje dosen kan ges åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar då det har gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.

Fjärde vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en fjärde dos av vaccinet på vaccinationspunkter med tidsbokning. Du kan också beställa tid till vaccinationen elektroniskt på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Fjärde vaccindosen fås endast med tidsbokning och kan ges 3–4 månader efter den tredje vaccindosen.

Fjärde vaccindosen ges vid Helsingfors vaccinationspunkter.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Enligt THL:s anvisning hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången eller obehandlad HIV
  • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare.

För en mer detaljerad beskrivning av sjukdomarna och tillstånden i gruppen, se denna länk

Vid vaccinspunkterna bör klienten visa att hen hör till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Klienten kan visa detta med en kopia av sjukjournalen eller information hämtat från Mina Kanta-sidorna.

De grupper som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna 1 och 2 som definierats under våren 2021.12.01.2022 13:28