Coronavaccination för Helsingforsbor

Coronavirusvaccin fås endast med tidsbokning vid hälsostationer

Du kan boka tid på adressen maisa.fi, i Maisa-applikationen eller genom att ringa hälsostationerna. Se Maisa-tidsbokningsinstruktionerna här. Se hälsostationernas kontaktuppgifter på hel.fi/halsostationer.

Obs. Alla hälsostationer erbjuder inte coronavirusvaccin. Se vilka hälsostationer som erbjuder vaccin i Maisa-tjänsten eller på denna webbsida.

Obs. Om du vill få vaccinationen mot coronaviruset och influensa samtidigt, boka endast tid för coronavirusvaccinationen.

Vaccinationen ges genom att styrka identiteten med till exempel identitets- eller FPA-kort. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Vi vaccinerar enligt THL:s rekommendationer.

Vaccindoser

65 år fyllda, 18 fyllda som tillhör riskgrupper och 12 fyllda med kraftig immunbrist får 4 vaccindoser och en dos av höstvinterns boosterdos. En dos av höstvinterns boosterdos räcker. Höstvinterns boosterdos rekommenderas oberoende av hur många doser man fått tidigare eller hur många gånger man haft sjukdomen.

60-64-åringar får 4 vaccindoser. 18-59-åringar får 3 vaccindoser. En genomgången coronasjukdom motsvarar en vaccindos.

12-17-åringar får 2 vaccindoser. 12-17-åringar som tillhör riskgrupper får 3 vaccindoser. En genomgången coronasjukdom motsvarar en vaccindos. En tredje vaccindos kan ges även åt andra 12-17-åringar om det behövs för särsklida skäl som till exempel för ett vaccinintyg.

Bild av coronavaccindoser (THL)

Vaccinationernas dosintervaller (THL)

Lista över medicinska riskgrupper (THL)

Vaccindoser för barn i åldern 6 månader - 11 år

Omfattande coronavaccinationer av små barn är inte nödvändiga i den rådande epidemisituationen. Barn som tillhör riskgrupper och är i åldern 6 månader–11 år kan ha nytta av vaccinationer. Vaccinationer kan ges efter ett individuellt ställningstagande från den behandlande läkaren inom den specialiserade sjukvården.

Coronavaccinationer ges till barn i riskgrupper (6 mån.–11 år) med tidsbokning vid Berghälls familjecenter. Boka en vaccinationstid genom att ringa rådgivningens telefonservice, tfn 09 310 55530 (vardagar kl. 8–14). Den behandlande läkarens ställningstagande kontrolleras från patientdatasystemet i samband med tidsbokningen.

Riskgrupperna för barn i åldern 6 månader–11 år (THL)

Vaccin som är i bruk

Comirnaty Omicron BA.4–5-vaccinet används för personer som fyllt 12 år.  Pfizers vaccin (30 mikrogram/dos) används för personer som fyllt 12 år. Pfizers vaccin (10 mikrogram/dos) används för barn i åldern 5–11 år. Janssens adenovirusvektorvaccin används för personer över 65 år. 

Nuvaxovid-vaccinet från Novavax används som den första och andra dosen för personer som fyllt 12 år. Nuvaxovid-vaccinet kan ges som boosterdos till personer som fyllt 18 år och som har medicinska hinder för eller inte vill ta andra vacciner. Nuvaxovid-vaccinet kan användas som boosterdos för personer mellan 12 och 17 år om de hör till en riskgrupp och har medicinska hinder för att ta Comirnaty-vaccinet.

Höstvinterns boostervaccin är Comirnaty Omicron BA.4–5-vaccinet

Mer information

  • THL: Vacciner och coronaviruset

Sidan har uppdaterats 22.3.2023

Så här bokar du tid till coronavaccinationen

Du kan boka tid i Maisa-tjänsten eller per telefon.

EU:s coronaintyg

EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna.