Suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten koronarokotukset

Rokotuksen saaminen
Rokotteet
Rokotteiden tehokkuus
Rokotteiden turvallisuus

Koronarokotusta suositellaan 12 vuotta täyttäneille nuorille sekä riskiryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille lapsille, sillä rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään erityisesti vakavalta koronavirustaudilta. Koska rokotukset estävät suuren osan tartunnoista, ne vähentävät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta.

Vaikka lasten sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä on pieni, pandemian vuoksi asetetut rajoitukset kohtaamisille, harrastuksille, koulunkäynnille ja opiskelulle vaikuttavat lasten ja nuorten elämään voimakkaasti.

Myös lapset ja nuoret voivat kärsiä pitkäkestoisesta koronavirustaudista, jossa oireet pitkittyvät. Tästä on kuitenkin vielä vähän tutkimustietoa. Lasten ja nuorten koronatautiin on lisäksi kuvattu liittyvän harvinaisena jälkitautina vakavaa yleistynyttä tulehdusreaktiota.

Koronarokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.

Lue lisää: Usein kysyttyä lasten ja nuorten rokotuksista (THL)

Rokotuksen saaminen

1.–5.-luokkalaisten rokotukset

Helsinki aloittaa 1.–5.-luokkalaisten oppilaiden koronarokotukset kouluissa viikolla 3. Rehtorit tiedottavat tarkemmasta koulukohtaisesta rokotusaikataulusta. Kouluissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa.

Rokotusta tarjotaan kouluilla kaikille 1.–5.-luokkalaisille heidän asuinkunnastaan riippumatta. Myös tehosterokotukset annetaan 6 viikon kuluttua kouluilla. Tehosterokotuksista tiedotetaan erikseen.

Jos lapsella on todettu laboratoriotestillä varmennettu koronavirustartunta, hänelle suositellaan rokotetta aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua varmennetusta tartunnasta.

Rokotukseen tarvitaan kaikkien huoltajien lupa. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa tällä lomakkeella. Huoltajien suostumukset voivat olla eri lomakkeilla.

12 vuotta täyttäneiden rokotukset

12 vuotta täyttäneet saavat rokotuksen Jätkäsaaren, Kannelmäen, Malmin, Messukeskuksen tai Myllypuron rokotuspisteissä. Rokotukseen voi varata ajan tai tulla myös suoraan paikan päälle.

Jos nuori on saanut 1. rokotusannoksen muulla paikkakunnalla, hän voi saada tehosterokotuksen Helsingissä. Tehosterokotuksen voi saada ilman ajanvarausta. Myös muun paikkakuntalaiset ml. vaihto-opiskelijat saavat rokotuksen Helsingissä (koko rokotussarja tai 2. annos).

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat saada koronarokotuksen Helsingissä pääosin omassa oppilaitoksessaan. Rokotusta tarjotaan oppilaitoksissa kaikille opiskelijoille heidän asuinkunnastaan riippumatta.

Rokotukset ovat eri aikaan eri oppilaitoksissa, ja ajankohdista tiedotetaan Wilma-järjestelmässä. Oppilaitoksissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa.

Alaikäinen henkilö voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi hänen olevan ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä siihen. Tilanne arvioidaan rokotuspisteellä. Jos nuori ei ole kykenevä päättämään hoidostaan itse, rokotuspäätökseen tarvitaan molempien huoltajien kirjallinen suostumus.
Suostumus tehdään tällä lomakkeella (pdf)

Ajan rokotukseen voi varata osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon, p. 09 310 46300 (ma–pe klo 8–16).

Rokotteet

Lasten ja nuorten rokotuksissa käytettäviä mRNA-rokotteita ovat Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokote ja Modernan Spikevax-koronarokote. THL:n linjauksen myötä alle 30-vuotiaat miehet ja pojat saavat Pfizerin rokotteen. Mikäli alle 30-vuotias mies on saanut ensimmäisen rokoteannoksen Modernan rokotteella, hän saa toisen rokoteannoksen Pfizerin rokotteella.

mRNA-koronarokotteet pohjautuvat teknologiaan, jota on kehitetty 1990-luvulta lähtien. mRNA-rokotteet sisältävät lähetti-RNA:ta (mRNA), jonka avulla lihassolut rokotteen pistokohdassa saadaan tuottamaan rokotteen vaikuttavaa ainetta.

RNA-rokotteet sisältävät lähetti-RNA:ta (mRNA). Sen avulla lihassolut rokotteen pistokohdassa saadaan tuottamaan vaikuttavaa ainetta, tässä tapauksessa koronaviruksen pintaproteiinia.

Elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa tämän pintaproteiinin vieraaksi ja alkaa tuottaa vasta-ainetta sitä vastaan. Näin elimistöä opetetaan torjumaan varsinaista koronavirusta, jos tautia aiheuttava virus pääsee elimistöön.

Lue lisää: mRNA-rokotteet (THL)

Rokotteiden tehokkuus

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Suomessa käytössä olevien rokotteiden suojatehossa ei ole juurikaan eroa, ja täyden rokotussarjan antama suoja on erinomainen varsinkin vakavia tautimuotoja vastaan.

Koronarokotteet estävät myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä sekä tarttumista ihmisestä toiseen. Tämän perusteella ajatellaan, että koronarokotteet voivat edesauttaa niin sanotun epäsuoran suojan syntymistä. 

Koronarokotus ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös rokotteen saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät maskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lue lisää: Rokotteiden teho koronavirusta vastaan (THL)

Rokotteiden turvallisuus

Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä.

Vaikka koronarokotteiden tutkimusta ja myyntilupaprosessia on nopeutettu, koronarokotteet käyvät läpi samat tutkimusvaiheet kuin muutkin rokotteet. 

Biontech-Pfizerin ja Modernan koronarokotteiden turvallisuutta ja tehoa on tutkittu myös 12–15-vuotiailla ennen ehdollisen myyntiluvan myöntämistä.

  • Näissä tutkimuksissa rokotteiden teho nuorilla on todettu oireista tautia vastaan erinomaiseksi.
  • Myyntilupaa edeltävissä tutkimuksissa havaitut haitat olivat nuorilla samoja kuin nuorilla aikuisilla. Havaitut haitat olivat lieviä ja ohimeneviä, kuten kuumetta, päänsärkyä ja pistospaikan kipua.
  • Hyvin harvinaisena haittana mRNA-rokotteen saaneilla on havaittu sydänlihaksen ja sydänpussin tulehduksia. Niitä on tullut eniten nuorille miehille toisen rokoteannoksen jälkeen. Oireet ovat yleensä olleet lieviä ja oireita saaneet ovat toipuneet hyvin. Alustavien tulosten mukaan tapauksia on ollut Yhdysvalloissa 12–17-vuotiailla pojilla ja miehillä 3,2 tapausta 100 000:ta rokotettua kohden.

Koronarokotusten turvallisuutta seurataan sekä Suomessa että kansainvälisesti myös rokotusten käynnistyttyä. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja monissa Euroopan maissa on rokotettu mRNA-rokotteilla yhteensä jo miljoonia 12–15-vuotiaita. Kokemuksesta tiedetään, että valtaosa rokotteiden haitoista tulee esiin kuuden viikon kuluessa rokottamisesta.

Koronavirusrokotteiden kohdalla seuranta-aika on lyhyempi kuin rokotteilla keskimäärin. Koronavirusrokotteiden myyntiluvan haltijoiden eli lääkeyhtiöiden on toimitettava viranomaisille kuukausittain teho- ja turvallisuustietoa, jotta myyntilupaa voidaan jatkaa.

Lue lisää: Koronarokotteiden turvallisuus ja mahdolliset haitat (THL)

Lisätietoja

Terveyteen ja lääkeisiin liittyvästä disinfomaatiosta voi lukea lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen artikkelista Näistä merkeistä tunnistat väärän tiedon verkossa.11.01.2022 15:18