Suoraan sisältöön

5–11-vuotiaiden lasten riskiryhmät

THL suosittelee koronarokotusta seuraaviin riskiryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille lapsille. 

Suurin osa alla mainituista sairauksista on erittäin harvinaisia, ja lapsi on tällöin erikoissairaanhoidon seurannassa. Hoitava erikoislääkäri osaa parhaiten arvioida, kuuluuko lapsi riskiryhmään.

 1. Ylipaino
 2. Elinsiirto tai kantasolusiirto
 3. Voimakas immunosuppressiivinen hoito tai immuunivajaus
 4. Krooniset keuhkosairaudet
 5. Sydänsairaudet
 6. Krooninen munuaissairaus
 7. Vaikea krooninen maksasairaus
 8. Hengitysvajausta aiheuttavat tai infektioherkkyyttä lisäävät neurologiset sairaudet
 9. Downin oireyhtymä
 10. Tyypin 1 ja 2 diabetes
 11. Säännöllistä lääkitystä vaativa astma

Ylipaino

Ryhmään kuuluvat lapset, joiden painoindeksi (ISO-BMI) on 30 tai enemmän.

Lasten painoindeksi (ISO-BMI) ottaa huomioon lasten kehon mittasuhteet ja niiden muuttumisen kasvun ja iän myötä. ISO-BMI-painoindeksi lasketaan iän, pituuden ja painon avulla ja laskemisen apuna voi käyttää seuraavaa laskuria:

Lasten painoindeksin ISO-BMI-laskuri

ISO-BMI 30 -rajan ylittävä vähimmäispaino täysinä kilogrammoina eri pituisilla lapsilla
ISO-BMI 30 -rajan ylittävä vähimmäispaino täysinä kilogrammoina eri pituisilla lapsilla
100 cm 25 kg
110 cm 30 kg
120 cm 36 kg
130 cm 42 kg
140 cm 49 kg
150 cm 56 kg
160 cm 64 kg
170 cm 72 kg

Elinsiirto tai kantasolusiirto

Ryhmään kuuluvat lapset, jotka odottavat elinsiirtoa tai joille on tehty elinsiirto tai kantasolusiirto.

Voimakas immunosuppressiivinen hoito tai immuunivajaus

Ryhmään kuuluvat

 • lapset, jotka saavat puolustuskykyä voimakkaasti heikentävää hoitoa. Tällaisia hoitoja ovat esimerkiksi solusalpaajahoito tai osa lastenreumaan, suolisto- tai neurologisiin sairauksiin annettavista hoidoista, kuten suuriannoksinen kortisonihoito (esim. prednisoloni 20 mg/vrk tai enemmän, alle 20 kg painaville 1 mg/kg tai enemmän)
  • Seuraavien lääkkeiden ei katsota aiheuttavan voimakasta immuunipuutteisuutta: hydroksiklorokiini, leflunomidi, mykofenolaatti, atsatiopriini, metotreksaatti, infliksimabi, adalimumabi, vedolitsumabi ja ustekinumabi.
 • lapset, joilla on harvinainen aineenvaihduntasairaus tai muu harvinaissairaus, joka vaikuttaa immuunipuolustukseen
 • lapset, joilla on vaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • lapset, joilla on HIV-infektio ja CD4-auttajasolutaso on alle 0,350 x 109 solua/l.

Tähän ryhmään kuuluvat lapset ovat erikoissairaanhoidon seurannassa.

Krooniset keuhkosairaudet

Ryhmään kuuluvat lapset, joilla on jokin seuraavista sairauksista:

 • harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet
 • ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat keuhko- ja lihassairaudet
 • keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio)
 • voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö).

Tähän ryhmään kuuluvat lapset ovat erikoissairaanhoidon seurannassa.

Sydänsairaudet

Ryhmään kuuluvat lapset, joilla on sydämen vajaatoiminta, keuhkoverenpainetauti tai leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF).

Ryhmään kuuluvat myös lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti).

Tähän ryhmään kuuluvat lapset ovat erikoissairaanhoidon seurannassa.

Tähän ryhmään eivät kuulu esimerkiksi seurattavat lievät sydämen läppäviat ja sivuäänet, jotka eivät ole aiheuttaneet sydämen vajaatoimintaa tai keuhkoverenpainetautia.

Krooninen munuaissairaus

Ryhmään kuuluvat muun muassa lapset, joilla on dialyysihoitoa vaativa munuaissairaus, munuaiskerässairaus, verenpainetautiin tai diabetekseen liittyvä munuaisvaurio tai muu pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta.

Tähän ryhmään kuuluvat lapset ovat erikoissairaanhoidon seurannassa.

Vaikea krooninen maksasairaus

Ryhmän sairauksiin kuuluvat esimerkiksi maksan vajaatoiminta, maksafibroosi ja maksakirroosi.

Tähän ryhmään kuuluvat lapset ovat erikoissairaanhoidon seurannassa.

Hengitysvajausta aiheuttavat tai infektioherkkyyttä lisäävät neurologiset sairaudet

Ryhmään kuuluvat neurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys.

Useimmiten tähän ryhmään kuuluvat lapset ovat erikoissairaanhoidon seurannassa.

Myös kaikki kehitysvammalaitoksissa hoidettavat lapset kuuluvat riskiryhmään.

Ryhmään eivät kuulu muut lastenneurologiset potilaat, esimerkiksi päänsärky-, epilepsia- tai ADD/ADHD-potilaat.

Downin oireyhtymä

Ryhmään kuuluvat lapset, joilla on Downin oireyhtymä.

Tyypin 1 ja 2 diabetes

Ryhmään kuuluvat lapset, jotka sairastavat tyypin 1 diabetesta tai lääkehoitoa vaativaa tyypin 2 diabetesta.

Säännöllistä lääkitystä vaativa astma

Ryhmään kuuluvat lapset, joilla on käytössä päivittäinen hoitava astmalääkitys. Hoitavan lääkityksen tulee olla pitkäkestoinen niin, että sitä käytetään yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukauden ajan.

Ryhmään eivät kuulu lapset, joilla on käytössä vain avaava astmalääkitys tai jotka käyttävät hoitavaa lääkettä vain lyhytaikaisesti kausittain tai esimerkiksi infektioiden yhteydessä.16.12.2021 15:06