Suoraan sisältöön

Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet ja tilat

Riskiryhmään 2 kuuluvien eli 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien helsinkiläisten, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila, rokotukset ovat käynnissä. Ajan rokotukseen voi varata osoitteessa koronarokotusaika.fi ja ajanvarausnumerossa 09 310 46300 arkisin klo 8–16.

Rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteillä

Rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteillä Kanta-palvelusta tai Helsingin kaupungin potilastietojärjestelmästä. Jos et ole sairautesi vuoksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen asiakas tai Kanta-palvelun tietoihin pääsyä ei ole, vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila pyydetään todistamaan muulla tavoin, kuten sairaskertomuksen kopiolla.

Katso alta, kuulutko tähän ryhmään sairautesi tai tilasi perusteella.

  1. Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
  2. Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
  3. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
  4. Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
  5. Vaikea krooninen maksasairaus
  6. Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
  7. Uniapnea
  8. Psykoosisairaus
  9. Sairaalloinen lihavuus (16 vuotta täyttäneet, joiden painoindeksi yli 40 ja 12-15-vuotiaat, joiden ISO-BMI ≥ 35)
  10. Raskaus

Tutkimustietoa eri sairauksien ja tilojen aiheuttamasta riskistä saada vakava koronavirustauti löytyy Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys -sivulta kunkin taudin tai tilan kuvauksesta.

Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys (THL)

1. Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Ryhmään kuuluvat astmaatikot, jotka käyttävät astmaansa jatkuvaa lääkitystä. 

2. Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)

Ryhmän sairauksiin kuuluvat muun muassa sydämen vajaatoiminta, keuhkosydänsairaus, keuhkoverenkierron sairaudet, sydänlihassairaudet ja sepelvaltimotauti sekä verenpainetaudin aiheuttamat sydän- ja munuaisvauriot.

Ryhmään ei kuitenkaan kuulu hoidossa oleva pelkkä eteisvärinä, hoitotasapainossa oleva pelkkä verenpainetauti tai lievä läppävika. Myöskään sydämentahdistin hidaslyöntisyyteen tai rytmihäiriöiden varalle ei vaikuta ryhmään kuulumiseen.

3. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

Ryhmään kuuluvat muun muassa seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät.

4. Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseiseen sairauden hoitoon liittyy suun kautta tablettina otettu glukokortikoidihoito tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet ja muut vastaavat, esim. siklosporiini, mykofenolaatti, atsatiopriini, metotreksaatti, takrolimuusi).

5. Vaikea krooninen maksasairaus

Ryhmän sairauksiin kuuluvat esimerkiksi maksan vajaatoiminta, maksafibroosi ja maksakirroosi.

6. Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

Ryhmään kuuluvat insuliinihoitoinen tyypin 1 diabetes ja lisämunuaisten vajaatoiminta.

7. Uniapnea

Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, joilla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapneatauti. Henkilöllä on keskivaikea uniapnea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15. Vaikea uniapnea henkilöllä on, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 30.

Uniapnea, unenaikaiset hengityskatkot (Terveyskirjasto)

8. Psykoosisairaus

Ryhmään kuuluvat psykoosisairaudet, kuten skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö, harhaluuloisuushäiriöt sekä skitsoaffektiivinen häiriö. Ryhmään kuuluvat lisäksi henkilöt, joilla on klotsapiinihoito johonkin muuhun mielenterveyden häiriöön.

9. Sairaalloinen lihavuus (16 vuotta täyttäneet, joiden painoindeksi yli 40 ja 12-15-vuotiaat, joiden ISO-BMI ≥ 35 )

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joiden painoindeksi (BMI) on 40 tai sitä suurempi. 

Katso ohjeet painoindeksin laskemiseen Terveyskirjaston sivulta

12-15 -vuotiailla suositellaan käytettäväksi lasten painoindeksiä, joka huomioi lapsen kehon mittasuhteet ja niiden muuttumisen iän myötä.

Katso lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskuri Terveyskirjaston sivuilta

10. Raskaus

Ryhmään kuuluvat kaikki raskaana olevat. Raskaus lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon sekä tehohoidon tarvetta. Koronavirusinfektion on todettu lisäävän myös pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riskiä. Koronavirusinfektion saaneilla raskaana olevilla on suurentunut riski ennenaikaiseen synnytykseen ja kohtukuolemalle. Raskauden aikaisen koronainfektion on todettu lisäävän myös vastasyntyneen riskiä joutua tehohoitoon.31.08.2022 10:26