Suoraan sisältöön

Yksityiset kotipalvelut ja kotihoidon tukipalvelut

Ilmoituksenvaraiset yksityiset kotipalvelut

Yksityisen kotipalvelun tuottajan täytyy olla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnallisessa rekisterissä, jotta hän voi tuottaa sosiaalipalveluja. Eri asiakasryhmien kotipalvelu on ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelua.

Kotipalveluilla tarkoitetaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Rekisteröityminen tapahtuu tekemällä ilmoituksen. Ilmoitus tulee toimittaa ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa niihin kuntiin, joissa toimintaa on tarkoitus järjestää. Kunta liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta ilmenee perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset.

Kotipalveluiden tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Kotipalvelun asiakkaiden ollessa vanhuksia ilmoitus tulee valmisteltavaksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden SAS-palveluun.

Kotipalveluiden tuottaja määrittelee ilmoituksessaan asiakasryhmät, joille kotipalveluita aikoo tuottaa. Kunnassa ilmoitus käsitellään asiakasryhmäkohtaisesti niistä palveluista vastaavissa tahoissa, joille tuottaja on ilmoittanut tuottavansa kotipalveluita.

Ohje kotipalvelun palveluntuottajaksi hakeutumiseksi:

Kotihoidon tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Helsingin kaupunki päättää kotipalvelun tukipalveluiden osalta palveluntuottajaksi hyväksymisestä ja pitää rekisteriä kotipalvelun tukipalvelutuottajista.

Ohje kotihoidon tukipalveluiden tuottajaksi hakeutumiseksi: