Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden ostopalvelut

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö kilpailuttaa ja hankkii sosiaalipalveluita helsinkiläisille yksityisiltä palveluntuottajilta. Näitä palveluita ovat:

  • ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • monisairaiden alle 65-vuotiaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • ikääntyneiden päivätoiminta

Yksikkö valvoo ja kehittää palveluiden laatua sekä ohjaa palveluntuottajia toiminnassaan. Palveluiden valvonnasta voit lukea lisää sivulta Palveluiden valvonta.

Yksikkö tekee yhteistyötä omaisten kanssa ja varmistaa, että asumispalveluissa noudatetaan hyviä toimintatapoja. Palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta hoidosta voit lukea Seniori-infosta.

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö on vastuussa myös palvelusetelien kehittämisestä. Se hyväksyy palveluntuottajat, jotka tarjoavat

  • ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista
  • ikääntyneiden päivätoimintaa
  • kotihoidon palveluita
  • omaishoidon tuen lyhytaikaista hoitoa hoivayksikössä
  • omaishoidon tuen kotiin annettavaa hoitoa

Yksikkö myös valvoo kyseisiä palveluita tarjoavien palvelusetelipalveluntuottajien toimintaa. Helsingin palveluseteleistä voit lukea lisää Helsingin palveluseteli –sivulta. Seniori-infon omavastuulaskurilla voit arvioida ikääntyneiden palveluasumiseen myönnettävän palvelusetelin omavastuuosuuden.

Tietoa yksityisille palveluntuottajille