Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden ostopalvelut

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö kilpailuttaa ja hankkii sosiaalipalveluita helsinkiläisille yksityisiltä palveluntuottajilta. Näitä palveluita ovat 

 • ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • monisairaiden alle 65-vuotiaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikääntyneiden päivätoiminta

Yksikkö valvoo ja kehittää palveluiden laatua sekä ohjaa palveluntuottajia toiminnassaan. Palveluiden valvonnasta voit lukea lisää sivulta Palveluiden valvonta.

Yksikkö tekee yhteistyötä omaisten kanssa ja varmistaa, että asumispalveluissa noudatetaan hyviä toimintatapoja. Palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta hoidosta voit lukea Seniori-infosta.

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö on vastuussa myös palvelusetelien kehittämisestä. Se hyväksyy palveluntuottajat, jotka tarjoavat

 • ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista
 • ikääntyneiden päivätoimintaa
 • kotihoidon palveluita
 • omaishoidon tuen lyhytaikaista hoitoa hoivayksikössä
 • omaishoidon tuen kotiin annettavaa hoitoa

Yksikkö myös valvoo kyseisiä palveluita tarjoavien palvelusetelipalveluntuottajien toimintaa. Helsingin palveluseteleistä voit lukea lisää Helsingin palvelusetelit -sivulta. Seniori-infon omavastuulaskurilla voit arvioida ikääntyneiden palveluasumiseen myönnettävän palvelusetelin omavastuuosuuden.

Tietoa yksityisille palveluntuottajille

Palveluasuminen sopimuskaudella 2021–2026

Helsingissä on laaja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelutuotanto, jota kaupunki täydentää sopimuskaudella 2021–2026 ostamalla arviolta noin 1300–2040 palveluasumisen paikkaa vuosittain.

Palveluasumisen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on verrattavissa kotona asumiseen, ja hoidossa tulee korostua asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Kodinomaisuus on päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja merkityksellistä elämää sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa asiakas on yhteisön jäsen ja kokee olonsa turvalliseksi. Hoidossa toteutuu asiakkaan, hänen omaistensa ja henkilökunnan välinen yhteistyö, hyvä ammattitaito sekä hoidon jatkuvuus.

Palveluntuottajalta edellytetään sitoutumista asiakasta aktivoivan ja yhteisöllisen palveluasumisen kehittämiseen. Lisäksi palveluntuottajan tulee edistää positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnassaan yli perustehtävänsä.

Palveluasumisen hankintaa valmisteltiin vuoden 2019 aikana työpajoissa, joiden tuloksena syntynyt palvelun laadun ympyrä tiivistää, minkälaista laatua Helsingin kaupunki odottaa ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Palvelun laadun ympyrä

Voit suurentaa kuvan klikkaamalla.

Palvelun laadun ympyrä.

Tilat

 • toiminnallisuus
 • esteeettömyys & turvallisuus
 • luonnon läheisyys
 • tekniikka
 • viihtyisyys

Hoito

 • ravitsemus
 • sairauksien hoito
 • hygienia
 • kuntoutus
 • hoitotahdon toteutuminen & kunnioittaminen

Elämän sisältö

 • ulkoilu, liikunta & saunominen
 • osallistaminen
 • aktiivinen arki
 • osa yhteiskuntaa
 • koti/kodinomainen
 • itsemääräämisoikeus
 • läsnäolo
 • ruoka

Henkilöstö

 • johtaminen
 • koulutukset
 • kielitaito
 • omaisten tukeminen
 • työhyvinvointi
 • avoimuus

Lisätietoa

 • Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasumisen palvelukuvaus (pdf)
 • Ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa (pdf)
 • Ikääntyneiden palveluasumisen sääntökirjan palvelukohtainen osa (pdf)