Suoraan sisältöön

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelu

SAS-prosessia koskevat tiedostelut ensisijaisesti omalta sosiaalityöntekijältä

Kotikuntalakia koskevat tiedustelut 
ma-pe klo 9-10 puh. 09 3102 4644 
sosv.kotikunta@hel.fi  

Lääkärinkatu 8 C, 00250 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet
PL6600, 00099 Helsingin kaupunki

Arviointitoiminnan johtaja Soili Partanen
Sihteeri Kirsi Rosma
Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki  

Ympärivuorokautisen hoitopaikan hakeminen ikääntyneelle
SAS-palvelun henkilökunta

Lääkärinkatu 8 sisäänkäynti.

Selvitys arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelun tehtävänä on

  • järjestää jatkohoitoa erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille,
  • arvioida ja järjestää asiakkaiden ympärivuorokautista hoivaa,
  • vastata hoivan ostopalveluista ja yksityisten palvelutuottajien valvonnasta,
  • koordinoida vanhuspalvelujen palvelusetelitoimintaa ja
  • tuottaa hoitotyön asiantuntijapalveluja vanhuspalvelujen toimintayksiköille