Suoraan sisältöön

Palveluseteli

Palveluseteli on kuntalaiselle annettu rahanarvoinen maksusitoumus. Asiakas saa palvelusetelin, kun hän on palveluntarpeen arvioinnin perusteella saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen kunnalta.

Kunta päättää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat. Tuottajia ei kilpailuteta, vaan kaikki palveluntuottajat, jotka täyttävät kunnan asettamat kriteerit, voivat hakeutua tuottajiksi.

Asiakas on itse yhteydessä palveluntuottajaan ja tekee sopimuksen palvelusta valitsemansa tuottajan kanssa.

Palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus on asiakkaan omavastuuosuus.

Katso myös:

Suun terveydenhuollon sähköinen palveluseteli, tietoa palveluntuottajille