Suoraan sisältöön

Yhteistyö ja ikääntyneiden ostopalvelutoiminta

Tietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluntuottajille ja yhteistyökumppaneille mm. palvelusetelistä, tarjouskilpailuista, ostopalveluista ym.